Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LILLA EDET TUNGE 5:1 - husnr 1, TUNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_056.23/00022

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TUNGE KYRKA (akt.)

1100 - 1529

1939 - 1939

Västra Götaland
Lilla Edet
Västergötland
Tunge
Lödöse församling
Göteborgs stift
Tunge 174

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

TUNGE KYRKA har medeltida ursprung men blev svårt härjad under gränsstriderna med danskarna på 1600-talet. Kyrkan förstördes och dess båda klockor bortfördes. Kyrkan ombyggdes och ommålades 1703. Då förlängdes kyrkan och fick det för Västsverige så karakteristiska tresidiga koret. Vid en biskopsvisitation 1825 blev kyrkan så gott som utdömd. Även S t Peders kyrka i Lödöse var bristfällig och förslaget att de båda grannsocknarna skulle bygga en ny gemensam kyrka framlades.

Sedan Lödöse och Tunge församlingar 1845-46 byggt en ny gemensam kyrka i Lödöse, beslöts år 1853 att Tunge kyrka skulle rivas. Men vid närmare undersökning konsta...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad
Långhus
År 1550 - 1859 Nybyggnad - Korparti
År 1703 - 1703 Ändring - ombyggnad

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1824 - 1824 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia.
År 1846 - 1846 Tagen ur bruk
År 1850 - 1899 Tagen ur bruk
Kyrkan används som skola denna period.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Fast inredning - altare
Nytt altarbord.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Underhåll - omputsning

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Underhåll - takomläggning
Yttertaket omlades.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia av tegel.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Ändring - ombyggnad, port
Nya dörrar i vapenhuset och sakristian.

Albin Olsson (Hantverkare - Snickare)

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Ändring - ombyggnad, fönster
Runda läktarfönster insattes.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv i gångar och nytt förhöjt korgolv.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Ändring - ombyggnad, innertak
Nytt innertak av slätspontade bräder och ny profilerad taklist.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsterbågar med antikglas i blyspröjsar.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Teodor Wallström (Konstnär)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Fast inredning - läktare
Ny orgelläktare med trappa invid västgaveln.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1922 - 1924 Fast inredning - altarring
Ny altarring.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Återinvigning
Kyrkan återinvigd efter att ha fungerat som skola under åren 1853-1900.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Fast inredning - altaruppsats
Ny altaruppsats.

Teodor Wallström (Konstnär)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1939 - 1939 Nybyggnad
Nybyggnad av pannrum.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Installation av värmeledning med lågtrycksånga.

Ingenjör M Ericsson (Firma)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - el
Installation av elektrisk belysning.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgelfasad.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning av tak, väggar och bänkar.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1954 - 1954 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården åt söder och öster.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - värme
Installation av elektrisk värmeanläggning.

Kungliga Byggnadsstyrelsen (Arkitektkontor)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1959 - 1959 Fast inredning - läktare
Utvidgning av orgelläktaren.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1965 - 1965 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering.

Konsulterande arkitekter & ingenjörer Hernek, Lindsten, Mohlin (HLM) (Arkitektkontor)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1970 - 1970 Konservatorsarbeten

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1970 - 1970 Underhåll - målningsarbete, interiör
Putslagningar och invändig ommålning.

Kaj Christensen (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

John Grönvall, Lilla Edet (Orgelbyggare)

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 2000 - 2000 Fast inredning - bänkinredning
Borttagande av de två bakre bänkarna i norra kvarteret.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 2001 - 2001 Teknisk installation - el
Elanläggning byttes delvis.

Sölve Johansson (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Byggkonsult Sölve Johansson AB. (Arkiv)

År 2003 - 2003 Teknisk installation
Ny klockmotor installerades.

Sölve Johansson (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Byggkonsult Sölve Johansson AB. (Arkiv)

År 2004 - 2004 Underhåll - exteriör
Renovering av klockstapeln. Ny stomme samt brädklädsel. Målning.

Sölve Johansson (Entreprenör)

Regionmuseum Västra Götaland, topografiska arkivet. Riksantikvarieämbetet: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA). Byggkonsult Sölve Johansson AB. (Arkiv)