Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LERUM TORP 1:53 - husnr 1, ASPENÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_129.28

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ASPENÄS KYRKA (akt.)

1966 - 1966

1966 - Okänt

Västra Götaland
Lerum
Västergötland
Lerum
Lerums församling
Göteborgs stift
Strandvägen 27

Handel och bankväsende - Affär och butik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

År 1956 bildades en kyrkostiftelse i Aspenäs, vars ändamål var att uppföra en småkyrka på orten. En sykrets bildades samma år. Kyrkoverksamhet bedrevs till en början i en skolmatsal.

En fastighet med en äldre Konsumbutik från 1947 inköptes 1964. Samma år godkände Byggnadsstyrelsen ett förslag till ombyggnad till kyrka, upprättat av Lerumsarkitekten Gunnar Wikland. Kyrkostiftelsen och sykretsen arbetade med anskaffning av inredning och utsmyckning genom insamlingar och donationer.

Kyrkan invigdes 1966. Bottenvåningen inrymde ett kyrkorum med 136 platser, sakristia, vapenhus och kapprum. Övervåningen inreddes för syverksamhet och i ...

Läs mer i eget fönster

År 1966 - 1966 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
En Konsumbutik från 1947 om- och tillbyggdes till kyrka.

Gunnar Wikland (Arkitekt)

År 1966 - 1966 Invigning
År 1966 - 1966 Fast inredning - glasmålning
Kyrkan invigdes.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1966 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1968 - 1968 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i koret med motivet "De fåvitska jungfrurna".

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)

År 1972 - 1972 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Klockstapel tillkom.

Antikvarisk-topografiska arkivet. Regionmuseum Västra Götalands topografiska arkiv. (Arkiv)