Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LERUM FLODA 10:1 - husnr 1, SKALLSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B957_092.35

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKALLSJÖ KYRKA (akt.)

1861 - 1863

Västra Götaland
Lerum
Västergötland
Skallsjö
Skallsjö församling
Göteborgs stift
Gamla vägen 29

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

SKALLSJÖ KYRKA uppfördes i nygotisk stil 1861-63 efter ritningar av arkitekt Albert Törnquist. Den byggdes ca två km nordöst om socknens medeltida kyrka som övergavs i samband med att den nya kyrkan invigts. Den medeltida kyrkan byggdes troligen på 1200-talet. Skallsjö socken omnämns emellertid i skrift först år 1421.

Den nya kyrkan bekostades till viss del av patronen P W Berg vid Nääs fabriker och uppfördes på mark som ansågs otjänlig. Till kyrkans invigning eller under åren som följde därpå installerades en orgel tillverkad av Söderling. År 1900 fick interiören en ny färgsättning. Kring fönstren målades då kvadermönstrade omfatt...

Läs mer i eget fönster

År 1861 - 1863 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, övrig vidbyggnad och torn.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1861 - 1863 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1861 - 1863 Nybyggnad - Sakristia

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1861 - 1863 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1861 - 1863 Ändring - tillbyggnad
Vidbyggnad

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1863 - 1880 Fast inredning - orgel

Söderling Göteborg (Orgelbyggare)

Wildte, F. 1948. "Skallsjö kyrka och kyrkoruin". (Arkiv)

År 1900 - 1900 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning invändigt. Kvadermålningar kring fönstren och i koret. Fast inredning ekådrades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1900 - 1900 Fast inredning - orgel
Orgeln om- och tillbyggdes.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1907 - 1907 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornet försågs upptill med ett dekorativt skal av tegel.

Adrian Crispin Peterson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1914 - 1914 Fast inredning - glasmålning
Bemålade korfönster insattes. Kartong av Yngve Lundström.

Yngve Lundström (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1927 - 1930 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgades åt öster.

Allan Berglund (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1932 - 1932 Teknisk installation - värme
Ångvärmeledning installerades. Pannrum byggdes i kyrkans sydöstra hörn.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, interiör
Troligen igensattes en dörr mellan kor och sakristia och korbågarna förlängdes ned mot golvet.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Den befintliga värmeledningen utökades. Nya radiatorer sattes in i urbilade utrymmen under fönstren.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Fast inredning - läktare
Läktaren ombyggdes, sänktes och försågs med ny barriär.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Fast inredning - altarring
Altarringen ombyggdes så att den fick en öppning mitt fram och mindre öppningar på sidorna. Ny klädsel.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, interiör
Innerdörrarna försågs med nytt foder.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Fast inredning - predikstol
Predikstolskorgen sänktes och byggdes troligen om liksom trappan.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Specifika inventarier - altartavla
Sannolikt modifierades altartavlans ramverk.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Fast inredning - altare
Altaret ombyggdes och försågs bland annat med kolonner på sidorna.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel
Orgeln ombyggdes.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Underhåll - omputsning
Innerväggarna vattrevs och målades. Omputsning och ommålning av fasaderna.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
Krönen på bänkgavlarna sågades av och bänkarna byggdes om. Några bänkrader borttogs.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, fönster
Korets och sakristians fönster försågs med innanbågar. Nya fönsterbänkar av kalksten, nya solbänkar av koppar utvändigt.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Underhåll - takomläggning
Korets och sakristians fönster försågs med innanbågar. Nya fönsterbänkar av kalksten, nya solbänkar av koppar utvändigt.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, exteriör
Hörnfialer på västra gaveln och på koret borttogs.

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1953 Underhåll - exteriör
Sannolikt pågick en fasadrenovering detta år.

Antikvarisk-topografiska arkivet, endast foto där byggnadsställningar syns, inga skriftliga belägg. (Arkiv)

År 1956 - 1956 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Koret och korbågen målades. Målningarna är utförda i oljetempera på linneväv som limmats mot putsen.

Joël Mila (Konstnär)

Informationsblad från kyrkan: "Takmålningar i Skallsjö kyrka" (Arkiv)

År 1956 - 1956 Fast inredning - predikstol
Predikstolskorgens sidor bemålades.

Joël Mila (Konstnär)

Informationsblad från kyrkan: "Takmålningar i Skallsjö kyrka" (Arkiv)

År 1956 - 1956 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Tillstånd till utvidgning åt söder.

Erik Holmberg (Arkitekt)

Julius W Cox (Trädgårdsarkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, fönster
Blyspröjsade antikglas sattes in i innanbågen. Utfördes troligen kring år 1960.

Nils Andréasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, port
Kyrkans portar byttes ut till nya klädda i koppar.

Nils Andréasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Teknisk installation - el
Ny elanläggning.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1960 - 1960 Teknisk installation - brandskydd
Åskledare installeras.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Specifika inventarier - dopfunt
Den medeltida dopfunten ställdes in i kyrkan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bänkarna och läktarbarriären målades om.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Underhåll - exteriör
Tillstånd att renovera långhus- och korfasaderna. Sannolikt användes KC-produkter. Även tillstånd att riva en tillbyggnad.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1963 - 1963 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Långhustaket bemålades liksom sidoskeppens tak. Läktarbröstet bemålades med tre figurer.

Joël Mila (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fasadteglet på tornet avlägsnades. Tornfasaderna omputsades och ommålades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Tillstånd att bygga in väntrum, kapprum och ny sakristia under läktaren.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1981 Underhåll - takomläggning
Grythytteskiffret på taket togs ned och ersattes med kopparplåt.

Programarkitekterna (Arkitektkontor)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Fast inredning - orgel
Kororgel installeras.

Robert Gustavsson (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Ändring - ombyggnad, port
Norra dörren vid koret breddades.

Regionmuseum Västra Götaland. (Arkiv)