Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA SKÖLVENE 6:1 - husnr 1, SKÖLVENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_028:17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÖLVENE KYRKA (akt.)

1843 - Okänt

1843 - 1843

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Skölvene
Hudene församling
Skara stift
Skölvene kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

År 1843 uppfördes på platsen för Skölvene gamla kyrka en ny gemensam kyrka för Skölvene och Norra Säms församlingar, men kallad Skölvene kyrka. Ursprungligen ville man även ha inlemmat Hovs församling, men så blev det inte. Socknarnas tre små medeltida kyrkor var alla förfallna och det skulle bli billigare med en kyrka än tre. Man skulle dessutom få gudstjänst varje söndag i "sin" kyrka istället för var tredje. En entreprenörsauktion hölls i Häljarps gästgivaregård i februari 1842 som vanns av pastor Fredrik Sundler i Sotared. Eventuell arkitekt är här okänd, men till viss del påminner östväggen om den i Hudene kyrka från 1856 med d...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1819 - 1822 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två klockor

Jonas Magnus Fries, Jönköping (Klockgjutare)

År 1843 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1843 - 1843 Nybyggnad - Korparti
År 1843 - 1843 Nybyggnad - Torn
År 1843 - 1843 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.
År 1843 - 1843 Nybyggnad - Sakristia
År 1844 - 1844 Invigning
År 1874 - 1874 Underhåll - omputsning
Klockvåning putsas.
År 1877 - 1877 Specifika inventarier - altartavla

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1877 - 1877 Ändring - ombyggnad, golv
Trägolv ovanpå det gamla kalkstensgolvet.
År 1877 - 1877 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör
Reliefer på predikstol.
År 1877 - 1877 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1877 - 1877 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Figurer på korvägg.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1895 - 1895 Fast inredning - orgel
I samband med orgelbygget utvidgas läktaren.

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1906 - 1906 Underhåll - målningsarbete
År 1911 - 1911 Underhåll - omputsning
Fasader omputsas.
År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad, interiör
Cement på jordgolv i vapenhus. Nytt trägolv i sakristia.
År 1911 - 1911 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggar målas ljusgula i limfärg med schablonmåleri. Snickerier oljemålas.
År 1911 - 1911 Teknisk installation - värme
Ny kamin
År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1926 - 1926 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete
Väggar omkalkas.
År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarna får lutande ryggar och nya gavlar. Nya innanfönster. Nytt fönster i sakristians södra vägg. Nya golv i bänkkvarter och sakristia. Golv inom altarring höjs.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Teknisk installation - värme
Lågtrycksånga med pannrum. Kamin och skorsten rivs.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Underhåll - målningsarbete, interiör
Total ommålning. Marmoreringar. Delvis återgång till ursprungligare färgsättning.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1932 - 1932 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Nya kormålningar efter de gamla.

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1932 - 1932 Återinvigning
År 1943 - 1943 Underhåll - exteriör
Reparation av lanterninens gesims, tornputs och ommålning av snickerier.
År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Omkalkning av fasader.
År 1955 - 1955 Specifika inventarier - kyrkklocka
Ersätter klocka från Norra Säm.
År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny yttertrappa.
År 1956 - 1956 Underhåll - målningsarbete, interiör
Västra väggen målas med oljefärg. Dekor i kor och fönstersmygar bättringsmålas, liksom inredning.

Olle Hellström (Konservator)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Konservering av triumfkrucifix som placeras i kyrkorummet.

Olle Hellström (Konservator)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av tegel i vapenhus.
År 1957 - 1957 Underhåll - exteriör
Reparation av plåt på torn efter storm.

Gelings plåtslageri (Entreprenör)

År 1972 - 1972 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning av fasader och snickerier. Cementlagningar på sockel och solbänkar.
År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, yttertak
Uppsättning av hängrännor och stuprör.
År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
Kororgel

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Fyra bakre bänkraderna slopas för läktarunderbyggnad med kapprum, förråd och handikapptoalett.

Bengt Sämgård (Arkitekt)

År 1988 - 1989 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning med nya förgyllningar. I stort sett bibehållen färgsättning.
År 2000 - 2000 Ändring - restaurering
Restaurering av Magnussonorgel.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2010 - 2011 Underhåll - takomläggning
Omläggning med kopparplåt på torn och spira, utbyte av rötskadade underbräder och hörnstolpar. Omläggning av långhustak med tvåkupigt lertegel samt utbyte av rötskadat undertak.

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2010 - 2011 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av fönster, vindskivor, takfot

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2010 - 2011 Underhåll - exteriör
putslagning och avfärgning med silikatfärg

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2010 - 2011 Rivning
Rivning av skorsten ovan tak på sakristia

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2010 - 2011 Underhåll - interiör
ommålning av tak samt byte av rötskadad taklist i kyrkorum

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)

År 2010 - 2011 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av vind

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)