Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA REMMENE KYRKA 2:1 - husnr 1, REMMENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_010:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
REMMENE KYRKA (akt.)

1870 - 1870

1870 - 1870

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Remmene
Herrljunga landsbygdsförsamling
Skara stift
Remmene kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Remmene kyrka stod klar 1870 och byggdes till med en sakristia 1934, men är i övrigt föga förändrad utvändigt. 1861 utförde Ludwig Hedin, benämnd konduktör, ritningar till torn och tillbyggnad österut på Remmene medeltida kyrka. Församlingen var ambivalent i sitt beslut huruvida den gamla kyrkan skulle bevaras eller inte. 1860 togs beslut om dess reparation, men 1861 bestämdes att inga delar skulle bevaras, vilket upphävdes i oktober 1862 när beslut togs att gamla kyrkan skulle tillbyggas. I samband med en renovering 1934 mättes avståndet mellan innerväggarna och en jämförelse med motsvarande mått på 1861 års ritning av den medeltid...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1726 - 1726 Fast inredning - altaruppsats

Michael Schmidt (Konstnär - Bildhuggare)

År 1741 - 1741 Fast inredning - predikstol, ljudtak

Michael Schmidt (Konstnär - Bildhuggare)

År 1870 - 1870 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn

F D Bergström, Slöta (Byggmästare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1870 - 1870 Nybyggnad - Korparti

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1870 - 1870 Nybyggnad - Torn

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1870 - 1870 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1895 - 1905 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1920 - 1920 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka
År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1933 - 1934 Fast inredning - orgel

Samuel Enger (Orgelbyggare)

År 1934 - 1934 Nybyggnad - Sakristia

Kungliga Byggnadsstyrelsen (Arkitektkontor)

År 1934 - 1934 Nybyggnad - Sakristia
År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga i pannrum.

Charles Foreaux (Konstruktör)

Kungliga Byggnadsstyrelsen (Arkitektkontor)

År 1934 - 1934 Ändring - ombyggnad
Korfönster igenmuras. Altarskrank rivs. Räcke till predikstolstrappa. Den gamla kyrkans altaruppsats ersätter befintlig. Nya golv. Korgolvet utökas. Främre bänkraden och korbänkarna slopas.

Sten Branzell (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Konservatorsarbeten
Predikstol och altaruppsats repareras och kompletteras.

C O Svensson (Konservator)

År 1934 - 1934 Underhåll - målningsarbete
Total in- och utvändig ommålning med ny färgsättning.

Alfred Lindgren (Hantverkare - Målare)

C O Svensson (Konservator)

År 1934 - 1934 Återinvigning
År 1948 - 1948 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1951 - 1953 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Tvättning och vitkalkning av fasad.
År 1951 - 1953 Underhåll - takomläggning
Ny plåt på torn. Reparation av kors. Nytt tegel på norra sidan.
År 1958 - 1958 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och automatisk lucköppning.
År 1960 - 1960 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.

Gustav Westfelt (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Underhåll - målningsarbete
Takplåt målas. Fasaders puts lagas och kalkas. Total ommålning av interiör.

Karl Erik Sandahl (Hantverkare - Målare)

Per Axel Nobel (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad
Portarna kläs med kopparplåt. Två bänkar i öster slopas. Predikstolen flyttas åt väster. Altarringen får större öppningar och ny klädsel. Nytt korgolv av ek. Taklisten breddas. Taken förses med nya hängrännor och stuprör.

Per Axel Nobel (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Konservatorsarbeten
Gamla kyrkans ljudtak konserveras, kompletteras och sätts upp.

C O Svensson (Konservator)

År 1963 - 1963 Återinvigning
År 1969 - 1969 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning av fasad med cement, avfärgning med plastfärg.
År 1976 - 1979 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt mekaniskt verk. Fasad och en del av pipmaterialet från 1933 återanvänds.

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarnas sitsar stoppas och kläs.
År 1982 - 1982 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1982 - 1982 Underhåll - omputsning
Södra långsidan och alla sidor av tornet (utom norra) omputsas med kc-bruk.
År 1988 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Fyra bänkar slopas i sydväst.
År 1992 - 1992 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Lanternin målas.
År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad, stomme
Nytt stolpverk för klockstol. Ny exteriör sakristitrappa.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 2002 - 2002 Underhåll - takomläggning
Nytt tak i norr. Komplettering i söder.

Rydlers bygg AB (Entreprenör)

År 2002 - 2002 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Lagning och avfärgning av puts. Målning av snickerier.

Holméns måleri (Hantverkare - Målare)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Fyra bänkar bort för textilskåp i nordväst.

Rydlers bygg AB (Entreprenör)

År 2016 - 2016 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Anläggande av handikappramp och trappa vid Remmene kyrka.

Borås Markentreprenader AB Brämhult (Firma)