Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA KÄLLUNGA 15:1 - husnr 1, KÄLLUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_030:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄLLUNGA KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Källunga
Hudene församling
Skara stift
Källunga kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Källunga kyrka stammar från 1100-talet och har kvar betydande delar av den romanska kyrkan i långhusets västra del. Långhusets ursprungliga avslutning i öster var att döma av hörnstenarna rak. Det har också konstaterats att det fanns en ingång på södra sidan. Delar av gamla eksyllar har hittats vid golvarbeten i kyrkan som gett stöd för teorin att en träkyrka kan ha varit uppförd på platsen före stenkyrkan. Dopfunten från 1200-talet är fortfarande i bruk. 1718 beordrade dåvarande biskopen Jesper Swedberg att gravsättning i kyrkan måste upphöra eftersom stanken från gravarna orsakat att man tvingats ställa in gudstjänster. 1796 tillk...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1796 - 1796 Nybyggnad - Korparti

Pehr Olsson (Hantverkare - Murare)

ATA (Arkiv)

År 1796 - 1796 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster på vardera av långsidorna tags upp.
År 1796 - 1829 Specifika inventarier - altartavla

ATA (Arkiv)

År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1842 - 1845 Nybyggnad - Sakristia
År 1842 - 1845 Nybyggnad - Sakristia
År 1842 - 1842 Underhåll - exteriör
År 1844 - 1845 Fast inredning - läktare
År 1844 - 1845 Fast inredning - altare
År 1844 - 1845 Fast inredning - altaruppsats
Altartavlan ersätts av ett mantelkors.
År 1844 - 1845 Fast inredning - predikstol
Dopfuntens fot används som predikstolsfot.
År 1844 - 1845 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus i väster.
År 1844 - 1845 Ändring - ombyggnad
Sydportarna igenmuras och ersätts av västport. Nytt yttertak. Ett fönster tags upp i norr respektive söder. Det plana innertaket ersätts av ett välvt. Golvet i kyrkan byts.
År 1847 - 1847 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1885 - 1885 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1893 - 1893 Fast inredning - orgel
År 1897 - 1897 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv. Cementplatta i kor.
År 1904 - 1904 Specifika inventarier - altartavla

Carl Reimer (Konstnär)

År 1915 - 1915 Fast inredning - orgel, orgelverk
Läktaren utvidgas för orgelns nya verk.

A. P. Loocrantz (Orgelbyggare)

År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1926 - 1926 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster tillkommer.
År 1928 - 1928 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1945 - 1947 Nybyggnad - Vapenhus

Adolf Sääf (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1945 - 1946 Ändring - ombyggnad
Nya dörrar till sakristia. Västra ingången till kyrkan och mittgången breddas. Vindfång anordnas i muren. Nya trägolv i bänkkvarter, tegel i övrigt. Altartavlan får nytt krön.

Adolf Sääf (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1945 - 1947 Nybyggnad - Vapenhus
År 1946 - 1946 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol med ljudtak.

Valfrid Andersson, Timmerås, Forshälla (Konstnär - Bildhuggare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Underhåll - målningsarbete
Exteriör kalkavfärgning. Total interiör ommålning.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1946 - 1946 Rivning
Rivning av vapenhus.
År 1946 - 1946 Underhåll - takomläggning
Nytt tegel.

Adolf Sääf (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Underhåll - omputsning
Interiör omputsning och kalkavfärgning.

Adolf Sääf (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Fast inredning - bänkinredning
Ny, sluten bänkinredning.

Adolf Sääf (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.

Einar Heineman (Konstruktör)

År 1947 - 1947 Återinvigning
År 1954 - 1954 Underhåll - takstol
Reparation av yttertak.
År 1960 - 1960 Teknisk installation - el
Elektrisk orgelfläkt.
År 1986 - 1986 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Vitkalkning
År 2017 - 2017 Underhåll - takomläggning
Omläggning av långhus, vapenhus, kor och sakristietak på Källunga kyrka

Kenneth Johanssons Byggnads AB (Firma)