Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HERRLJUNGA HOV 11:1 - husnr 1, HOVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_027:04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOVS KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1100 - 1299

Västra Götaland
Herrljunga
Västergötland
Hov
Hovs församling
Skara stift
Hov kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Hovs romanska kyrka med absidkor uppfördes sannolikt under 1100-talet, men absiden revs senast vid en ombyggnad 1796. Romansk normal planform var rektangulärt långhus och smalare, lägre och rakt avslutat kor men somliga hade också en halvrund absid i öster. Absidkyrkorna förekom i större koncentration på Falbygden, Vadsbo- och Skara-Varaslätterna, men de finns också spridda i norra Sjuhäradsbygden. Sju västgötska kyrkor med denna romanska plantyp, som uppförts före 1200-talets mitt, finns bevarade. I Hovs kyrka bedöms betydande ursprungligt murverk bestå i långhusets västra och nordvästra delar. Långhuset har tjockare murar i väster...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad

Annika Persson (Konservator)

År 1100 - 1299 Nybyggnad
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1610 - 1629 Nybyggnad - Sakristia
Kan ha uppförts i samband med Johan Schenks gravläggning där 1629, i sådana fall troligen avsett som gravkor.
År 1610 - 1629 Nybyggnad - Sakristia
År 1700 - 1799 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster
År 1824 - 1824 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av altartavla.
År 1829 - 1829 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1843 - 1843 Nybyggnad - Vapenhus

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1843 - 1843 Nybyggnad - Korparti

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1843 - 1843 Ändring - tillbyggnad
Sakristian förstoras.

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1843 - 1843 Nybyggnad - Vapenhus
År 1843 - 1843 Underhåll - takomläggning
Taken beläggs med tegel.
År 1843 - 1843 Ändring - ombyggnad, fönster
Gamla fönster förstoras och nya tags upp.

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1843 - 1843 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv och innertak. Ny inredning. Predikstolen flyttas från söder till norr och får passage från sakristia.
År 1876 - 1876 Specifika inventarier - altartavla

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1911 - 1911 Fast inredning - bänkinredning

Erik Bergstrand (Byggmästare)

År 1911 - 1911 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör ommålning. Bröstning, bårder och friser på väggarna.

Erik Bergstrand (Byggmästare)

År 1911 - 1911 Teknisk installation - värme
Kamin med murad nisch.

Erik Bergstrand (Byggmästare)

År 1911 - 1911 Underhåll - takomläggning
Omläggning av norra sidans och sakristians takfall.

Erik Bergstrand (Byggmästare)

År 1911 - 1911 Underhåll - omputsning
Exteriör omputsning och avfärgning.

Erik Bergstrand (Byggmästare)

År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad
Vapenhuset får ny grund, förhöjda väggar, ny panel, ny golv och innertak. Kyrkans dörrar och fönster byts ut. Ny panel på innertak. Läktaren förses med ny trappa och en utkragning för orgeln. Nytt golv i hela kyrkan p.g.a. röta. Ny fot till predikstol. Får trappa från koret. Öppning mot sakristia sätts igen. Altaret byggs om. Dopfunten repareras och en kopia görs.

Erik Bergstrand (Byggmästare)

År 1917 - 1917 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren utvidgas så att bröstet åter blir rakt.

Adolf Sääf (Byggmästare)

Anders Roland (Arkitekt)

Gustaf Sääf (Byggmästare)

År 1918 - 1918 Fast inredning - orgel, orgelverk

A. P. Loocrantz (Orgelbyggare)

År 1920 - 1920 Äldre kulturhistorisk inventering
År 1936 - 1937 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga.
År 1936 - 1936 Ändring - tillbyggnad
Sakristian byggs ut med vindfång, källartrappa och pannrum.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya innanfönster med antikglas och sannolikt även ytterfönster. Nya golv i hela kyrkan. Bänkarna får nya gavlar, väggpanel och skärmar. Predikstolen ersätts av en äldre från Norra Säms kyrka. Läktartrappan kläs in med panel. Innertaket kläs med slätspont. Läktaren förkortas något.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Fast inredning - port
Ingångsportarna breddas och får nya dörrar.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1936 - 1937 Konservatorsarbeten
Restaurering av predikstol från Norra Säm. Saknad skulptur nytillverkas. Altartavlan rengörs.
År 1936 - 1937 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Exteriör ommålning.
År 1958 - 1958 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.
År 1958 - 1958 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av norra långhustaket, sakristian och vapenhuset med enkupigt tegel.
År 1961 - 1961 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kalkning av exteriör.
År 1968 - 1971 Specifika inventarier - altartavla

Marianne Nordström (Konstnär)

År 1973 - 1976 Fast inredning - orgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1975 - 1975 Underhåll - exteriör
Exteriör renovering av puts och målning. Delvis byte av taktegel. Målning av plåttak.
År 1994 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv och tak i vapenhuset. Pelarinklädnad. Elskåp och förvaringsskåp under läktaren. Den främre bänkraden slopas. Golv slipas och oljas.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Underhåll - omputsning
In- och utvändig omputsning samt avfärgning.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Byggnadsarkeologisk undersökning
Murverksdokumentation.
År 1994 - 2004 Fast inredning - port
Nya ytterportar lika befintliga.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 1995 - 1995 Konservatorsarbeten
Predikstol, äldre altartavla och taklist.

Göran Bryntesson (Konservator)

År 1995 - 1995 Specifika inventarier - textilskåp
Nytt textilskåp i sakristia.

Alf Cederberg (Arkitekt)

År 2011 - 2011 Underhåll - Omputsning, exteriör
Omputsning med hydraulisk kalkbruk, avfärgning med kalkfärg

Kenneth Johanssons Byggnads AB (Firma)

År 2011 - 2011 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning av vapenhus och fönster

Skene Måleri (Hantverkare - Målare)

År 2015 - 2015 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Anläggande av handikappramp och trappa vid Hovs kyrka

Fristads Bygg AB (Firma)