Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALINGSÅS ÖDENÄS 11:1 - husnr 1, ÖDENÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_072:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖDENÄS KYRKA (akt.)

1840 - 1840

Västra Götaland
Alingsås
Västergötland
Ödenäs
Ödenäs församling
Skara stift
Ödenäs kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Enligt ett sockenprotokoll från 1836 hade "socknemännen i Ödenäs länge insett behovet av en ny kyrkas uppförande, dels för den gamlas bristfälliga beskaffenhet, dels för den mer och mer tilltagande folkmängden, som icke rymmas i den gamla, även om hon kunde repareras." En sammanbyggnad med Hemsjö av ekonomiska skäl var ej att få till stånd p.g.a. det långa avståndet. Ritning upprättades 1839 av arkitekt F W Scholander vid Överintendentsämbetet. Följande år skred man till verket med stor entusiasm. Hemsjö bistod välvilligt med några dagsverken. Ritningarna följdes med viss modifikation: den södra mittporten slopades och altarväggens ...

Läs mer i eget fönster

År 1149 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1780 - 1780 Specifika inventarier - kyrkklocka

Nils Billsten, Skara (Klockgjutare)

År 1840 - 1840 Nybyggnad - Torn
År 1840 - 1840 Nybyggnad - Sakristia
År 1840 - 1840 Nybyggnad - Korparti
År 1840 - 1840 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Specifika inventarier - kyrkklocka

Joh. A. Beckman, Stockholm (Klockgjutare)

År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, fönster
År 1921 - 1921 Fast inredning - orgel
Samtidigt förses läktaren med en utkragning.

Karl Martin Westerberg (Arkitekt)

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1925 - 1926 Underhåll - omputsning
Omputsning och kalkning av fasader. Takplåt målas.
År 1925 - 1926 Ändring - ombyggnad
Nytt innergolv. Korgavelns lunett igenmuras inifrån. Nya ytterportar tillkommer sannolikt nu.

John Hedæus (Konstnär)

År 1925 - 1926 Fast inredning - predikstol, ljudtak

John Hedæus (Konstnär)

År 1925 - 1926 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Emblem på predikstolskorg.

John Hedæus (Konstnär)

År 1925 - 1926 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny inre färgsättning. Inredningen förses med marmoreringar i kraftiga färger. Väggar vitkalkas. Altarväggens målade kors med svepning överkalkas.

John Hedæus (Konstnär)

År 1925 - 1926 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormåleri kring takets kronfästen och altarväggens rundbåge.

John Hedæus (Konstnär)

År 1926 - 1926 Teknisk installation - värme
Senast vid detta tillfälle installeras två kaminer.
År 1933 - 1933 Specifika inventarier - altartavla
"Jesus vid tolv års ålder i templet".

Paul B Petersén (Konstnär)

År 1943 - 1943 Konservatorsarbeten
Madonnafigur befrias från sentida påmålning.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1944 - 1944 Underhåll - omputsning
Tornet och västgaveln förses med spritputs p.g.a. fuktskador.
År 1944 - 1944 Ändring - ombyggnad, interiör
Bänkarna får nya sitsar och lutande ryggar. Bänkavståndet ökas.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning. Kaminer och skorsten slopas.
År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrifierad klockringning.

K G Bergholtz klockgjuteri (Klockgjuteri)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel, orgelverk

Tostareds Kyrkorgelfabrik (Orgelbyggeri)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av vapenhus: ny läktartrappa ersätter ursprunglig, golv av klinker, kapphyllor, ny takpanel, ytterport ges vindfång. I tornets andra våning inkläs torntrappan med isolerad vägg, trappan får räcke och golvet kläs med heltäckningsmatta. Läktarbänkarna avlägsnas och golvet kläs med heltäckningsmatta.

Henry Rygård (Arkitekt)

År 1982 - 1992 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsterbågar i söder.
År 1992 - 1992 Underhåll - takomläggning
Ny plåt på tornets nedre takfall. Övrig plåt målas.

Ernström Bygg AB (Entreprenör)

År 1992 - 1992 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasadernas puts lagas med KC-bruk likt befintligt och kalkas.

Ernström Bygg AB (Entreprenör)

År 1994 - 1994 Underhåll - omputsning
Innerväggar omputsas efter att ha varit målade med emulsionsfärg.
År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bättringsmålning av tak och inredning.
År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Rengöring av altartavla. Skador på ramverk retuscheras. Dekorbård fixeras och rengörs.

Thomas Petéus (Konservator)