Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ALINGSÅS BÄLINGE 1:6 - husnr 1, BÄLINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. B961_066:24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BÄLINGE KYRKA (akt.)

1100 - 1519

Västra Götaland
Alingsås
Västergötland
Bälinge
Alingsås församling
Skara stift
Bälinge kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan torde ha uppförts av gråsten under 1200-talet, från vilken tid dopfunten härrör. Den skall ha ombyggts i början av 1500-talet, vilket det inskurna årtalet 1519 i innertaket tyder på. Ytterligare ett inskuret årtal är 1685, vilket även anges som kyrkans byggnadsår i 1829 års inventering. Detta torde dock syfta på uppförandet av det nuvarande fullbreda korpartiet. Det plana innertaket är från samma tid liksom läktaren. En altarring bär årtalet 1684. En altaruppsats skänktes kyrkan 1691 av skepparen Carl Andersson Giers, Göteborg. Denna var snidad av Anders Svensson Ekeberg, Borås. 1699 uppfördes en sakristia öster om koret. Urs...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1519 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1349 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1200 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1684 - 1684 Fast inredning - altarring
År 1685 - 1725 Nybyggnad - Torn
Gaveltorn av trä.
År 1685 - 1725 Ändring - ombyggnad, port
Ny port i väster med vindfång. Sydport igenmuras.
År 1685 - 1725 Fast inredning - läktare
Läktare med bröst i renässans, förses senare under seklet med figurmålningar.
År 1685 - 1685 Ändring - tillbyggnad
Långhuset ombyggt och förlängt åt öster. Årtal 1685 i tak. Troligen tillkommer de nuvarande södra fönsteröppningarna.
År 1685 - 1685 Nybyggnad - Korparti
Årtal 1685 i tak.
År 1691 - 1691 Fast inredning - altaruppsats

Anders Svensson Ekeberg, Borås (Konstnär - Bildhuggare)

År 1697 - 1697 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1699 - 1699 Nybyggnad - Sakristia
År 1830 - 1845 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster tags upp i norr.
År 1830 - 1845 Fast inredning - predikstol
Altarpredikstol med passage från sakristian ersätter 1691 års altaruppsats.
År 1899 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning istället för sluten.
År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, innertak
Tak kläs med pärlspont.
År 1899 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1908 - 1908 Ändring - restaurering, interiör
Altaruppsatsen återbördas. Predikstolen flyttas till korets södra del och förses med fot och trappa.
År 1908 - 1908 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsens bemålning renoveras.

Martin Bernhard Wallström (Konstnär - Dekormålare)

År 1923 - 1923 Underhåll - exteriör
År 1947 - 1947 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning.
År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, interiör
Innertakets pärlspont avlägsnas. Kamin och skorsten slopas. Predikstolsnischen i altarväggen igenmuras och den omgivande pilasterordningen tags bort. Korbänkarna revs och deras sentida anslutningar mot altarringen. Några medeltida träskulpturer ges plats i kyrkorummet.
År 1947 - 1947 Fast inredning - bänkinredning
Ny sluten bänkinredning.
År 1947 - 1947 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol med ljudtak.
År 1947 - 1947 Konservatorsarbeten
Ursprungliga färger tags fram på altaruppsats, altarring och läktarbröstets ramverk.
År 1947 - 1947 Underhåll - målningsarbete
Total interiör ommålning anpassad till framtagna äldre färger. Takets gråblå kulör återställs efter bevarade fragment. Väggar kalkas. Fönster och dörrar ommålas även. Tornspirans spån tjäras.
År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning.
År 1955 - 1955 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt korgolv.
År 1959 - 1959 Specifika inventarier - textilskåp
Ny skåpsinredning längs nordvägg i sakristia.
År 1960 - 1960 Fast inredning - orgel

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och kalkning.

Ernström Bygg AB (Entreprenör)

År 1992 - 1992 Specifika inventarier - textilskåp
Ny skåpsinredning i sakristian, byggs delvis in i gamla predikstolsnischen.

NCC (Byggmästare)

År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av främre bänkraden.