Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TÖREBODA BEATELUND 2:2 - husnr 1, BEATEBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Beatebergs kyrka, ext, negnr 04-277-01.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BEATEBERGS KYRKA (akt.)

1877 - 1880

Västra Götaland
Töreboda
Västergötland
Beateberg
Fägre församling
Skara stift
Beateberg 20

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

BEATEBERG -Kyrkan föregick av en kyrka från tidigt 1600-tal, 1758 flyttad till nuvarande kyrkplats. Den fick sitt namn efter grevinan Beata Sparre och Adom Otto Lagferber, Ryholms gård. 1600-talskyrkan revs 1877 och Beatebergs nuvarande kyrka uppfördes 1877-1881 efter ritningar av Emil Viktor Langlet. Teglet kom från Ryholms tegelbruk. Kyrkan kom att, förutom närboende, serva även den s.k. vikaskogsdelen av Undenäs. Från föregående kyrka finns 12 oljemålningar på duk. Målningarna, tillkomna på 1700-talet, är italienska och skänkta av ryttmästare Bergendahl, Ryholm. Från 1700-talet stammar även en ljuskrona. Från kyrkans byggnadstid...

Läs mer i eget fönster

År 1877 - 1880 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Centralkyrka, kor, torn

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

År 1877 - 1880 Nybyggnad - Torn

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

År 1877 - 1880 Nybyggnad - Korparti

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

P J Pettersson, Värsås (Byggmästare)

År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1950 - 1950 Konservatorsarbeten
Konservering och omplacering av italienska oljemålningar.
År 1956 - 1956 Underhåll - exteriör
Reparation av taktäckning.

Oskar Karlsson (Byggmästare)

År 1962 - 1962 Ändring - ombyggnad
Antalet bänkar decimeras. Nytt isolerat golv under bänkar. Fönstrens gjutjärnsbågar förses med katedralglas. Kaminer slopas. Ett vapenhus bakom skärmvägg inreds i väster. Predikstolen flyttas från kyrkans mitt till dess högra sida. Ny inredning i sakristia. Nya yttertrappor.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Nils Johansson, Fägre (Byggmästare)

År 1962 - 1962 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och klockringning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Nils Johansson, Fägre (Byggmästare)

År 1962 - 1962 Teknisk installation - värme
Varmluftsaggregat.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Nils Johansson, Fägre (Byggmästare)

År 1962 - 1962 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1962 - 1962 Fast inredning - bänkinredning

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Nils Johansson, Fägre (Byggmästare)

År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Höjning av läktarbröst.
År 1994 - 1994 Underhåll - exteriör
Fasadomfogning, utbyte av trasigt tegel, nya fönsterbleck, målning av fönsterbågar och lanterninens plåt, reparation av skiffertak.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya utrymningsvägar pga bristfälligt brandskydd på läktare. Åtgärder avser främst bänkförändringar samt två nya dörröppningar.

Bygghyttan i Karlsborg AB (Firma)

Lars-Olovs Bygg AB (Entreprenör)

År 2003 - 2003 Fast inredning - läktare
Mittenbänken på varje läktare borttagen, kvarvarande bänkar avkortade för fri passage. Två nya dörröppningar upptagna i murverk. Nya dörrar och trappsteg utformade likt befintliga.

Bygghyttan i Karlsborg AB (Firma)

Lars-Olovs Bygg AB (Entreprenör)

År 2003 - 2003 Fast inredning - bänkinredning
Mittenbänken på varje läktare borttagen, kvarvarande bänkar avkortade för fri passage.

Bygghyttan i Karlsborg AB (Firma)

Lars-Olovs Bygg AB (Entreprenör)