Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIDAHOLM VÄTTAK 8:1 - husnr 1, VÄTTAKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/304:08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄTTAKS KYRKA (akt.)

1717 - 1718

1717 - 1718

Västra Götaland
Tidaholm
Västergötland
Vättak
Valstads församling
Skara stift
Vättaks kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Historik

Inventeringsår 1997

Kyrkan uppfördes med grekisk korsplan 1717-18 under ledning av byggmästaren Ingemar Påvelsson. Drivande kraft bakom nybygget var kyrkoherden Martin Seth. En medeltida sakristia av sten stod kvar ännu vid 1829 års inventering. En predikstol färdigställdes av Jonas Ullberg 1722. En altaruppsats inköptes 1731 från Ettaks ödekyrka. Vid 1700-talets mitt förlängdes västra korsarmen så att kyrkan fick en latinsk korsplan. Även ett vapenhus tillkom. 1755 försågs kyrkans innertak med figurmålningar av Johan Risberg från Skövde. Han utförde även en drapering bakom predikstolen och i koret. 1774 renoverades och utökades altaruppsatsen av bildh...

Läs mer i eget fönster

År 1249 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
År 1700 - 1725 Fast inredning - altaruppsats
Inköps 1731 från Ettaks ödekyrka.

Jonas Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1717 - 1718 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar.

Martin Seth (Byggherre)

År 1717 - 1718 Nybyggnad - Korparti
År 1717 - 1718 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1717 - 1718 Nybyggnad
År 1722 - 1722 Fast inredning - predikstol

Jonas Ullberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1725 - 1755 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus.
År 1725 - 1755 Ändring - tillbyggnad
Långhus förlängs åt väster.
År 1755 - 1756 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålningar och draperingar.

Johan Risberg (Konstnär - Dekormålare)

År 1765 - 1765 Specifika inventarier - dopfunt
Dopängel

Jöns Lindberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1774 - 1774 Ändring - ombyggnad
Renovering och utökning av altaruppsats.

Jöns Lindberg (Konstnär - Bildhuggare)

År 1869 - 1869 Fast inredning - orgel
Inköps från Trävattna kyrka 1895.

Per Johan Holmqvist (Orgelbyggare)

År 1870 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
År 1870 - 1899 Fast inredning - altarring
År 1871 - 1871 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bl.a. renovering av Risbergs målningar.

Anders Gustav Ljungström (Konstnär)

År 1875 - 1910 Underhåll - målningsarbete
Exteriörens röda färg ersätts av vit. Inredningen målas i vitt och guld.
År 1930 - 1930 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning
År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och belysning.
År 1985 - 1986 Konservatorsarbeten
Rengöring och fästning av måleri på väggar och tak. Bänkarna ommålas.

Sten-Owe Wase (Konservator)

År 1988 - 1988 Underhåll - takomläggning
Ny spåntäckning
År 1994 - 1996 Underhåll - exteriör
Utbyte av rötskadade partier av panel. Ny avfärgning. Tjärning av tak. Uppsättning av hängrännor över portar.

Vendel Svensson (Byggmästare)

År 1994 - 1996 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning ersätter sekelskiftets vita.

Anders Darwall (Konservator)

År 1994 - 1996 Konservatorsarbeten
Ursprungliga färger på altaruppsats, predikstol och dopängel tags fram.

Anders Darwall (Konservator)

År 2009 - 2009 Teknisk installation - el
Nya elinstallationer, radiatorer och bänkvärmare.

EJ:s Elektriska AB (Firma)

År 2011 - 2011 Underhåll - takomläggning
Omläggning av spåntak.

Allt i Bygge Tidaholm AB (Firma)

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

År 2011 - 2011 Underhåll - stomme
Reparation av lanterninstomme och torntakskonstruktion.

Allt i Bygge Tidaholm AB (Hantverkare - Snickare)

År 2011 - 2011 Underhåll - exteriör
Ny panel likt befintlig på tornhusfasad.

Allt i Bygge Tidaholm AB (Hantverkare - Snickare)