Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TIDAHOLM DIMBO 39:1 - husnr 1, DIMBO-OTTRAVADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 04/315:09

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DIMBO-OTTRAVADS KYRKA (akt.)

1813 - 1817

1814 - 1817

Västra Götaland
Tidaholm
Västergötland
Dimbo
Varvs församling
Skara stift
Dimbo kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 1995

Vid en biskopsvisitation 1766 väckte biskopen frågan om sammanbyggnad av de förfallna medeltidskyrkorna i Dimbo och Ottravad. Det dröjde dock till 1802 innan förslaget genomdrevs av kyrkoherden Anders Billdahl med "nit och drift". En ritning upprättades 1805 av arkitekt P W Palmroth vid Överintendentsämbetet. Stambok och rikskollekt beviljades för byggnationen. Efter ritningarna färdigställdes en nyklassicistisk kyrka under åren 1814-17. Kalk- och sandsten från medeltidskyrkorna användes vid arbetet. Altaruppsats och predikstol skänktes av baron Alex Rudbeck på Dimbo kungsgård. Kyrkorummet försågs med en orgel 1856, tillverkad av Ni...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklocka
År 1400 - 1529 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka
År 1738 - 1738 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka omgjutes

Andreas Wetterholz (Klockgjutare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1813 - 1817 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarm, torn.

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1813 - 1817 Nybyggnad - Torn
År 1813 - 1817 Nybyggnad - Korparti
År 1813 - 1817 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1814 - 1817 Nybyggnad
År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel

Nils Ahlstrand (Orgelbyggare)

År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad
Koret görs smalare genom inbyggnad av sakristia och arkiv, dess tak valvslås och får en triumfbåge mot långhus. Rundfönster i korgavel ersätts av trefönstergrupp. Altarets träkors ersätts av en gipskopia av Thorvaldsens Kristusfigur. Nya golv av kalksten i gångar och av bräder i bänkkvarter. Vindfång byggs framför portar. Alla fönster utbyts. Läktare i "södra kyrkan" rivs. Nya läktartrappor. Sakristia slopas i tornets bottenvåning och en ny trappa byggs. Orgelverket utvidgas och ges en senromantisk karaktär.

H Tessing (Arkitekt)

P G Kilian (Byggmästare)

År 1911 - 1911 Fast inredning - altarring

H Tessing (Arkitekt)

P G Kilian (Byggmästare)

År 1911 - 1911 Fast inredning - bänkinredning
Öppen bänkinredning

H Tessing (Arkitekt)

P G Kilian (Byggmästare)

År 1911 - 1911 Fast inredning - port
Nya portar och dörrar.

H Tessing (Arkitekt)

P G Kilian (Byggmästare)

År 1911 - 1911 Teknisk installation - värme
Kaminer
År 1911 - 1911 Underhåll - omputsning
Exteriör omputsning och avfärgning.

H Tessing (Arkitekt)

P G Kilian (Byggmästare)

År 1911 - 1911 Underhåll - målningsarbete, interiör
Interiör nymålning med inslag av schabloner.

H Tessing (Arkitekt)

R A Hellman (Hantverkare - Målare)

År 1911 - 1911 Underhåll - takomläggning

H Tessing (Arkitekt)

P G Kilian (Byggmästare)

År 1935 - 1936 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning. 1911 års dekor slopas. Predikstol rörs ej.

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1935 - 1936 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekor i valvbågar.

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1935 - 1936 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning i korfönster. Flytt av Kristusfigur.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1935 - 1936 Teknisk installation - värme
Centralvärme med lågtrycksånga i pannrum.
År 1935 - 1936 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak med befintligt material. Nya hängrännor och stuprör.

Nils G Lundberg, Ekedalen (Byggmästare)

År 1972 - 1972 Teknisk installation - VA
Toalett i västra vindfånget.

Nils G Lundberg, Ekedalen (Byggmästare)

År 1978 - 1978 Underhåll - målningsarbete, interiör
Bättringsmålning med bibehållen färgsättning.

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

År 1978 - 1978 Ändring - ombyggnad, interiör
Slopning av bakre bänkrad för bokbord och läktarbänkar för kör. "Södra kyrkan" blir lillkyrka.

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

År 1981 - 1981 Ändring - restaurering
Renovering av orgel med återgång till ursprunglig disposition.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1983 - 1983 Underhåll - omputsning
Tornets västra fasad omputsas och avfärgas.

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Fästning av färg på altaruppsats och predikstol.
År 2006 - 2006 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertaket. Översyn av plåtarbeten.

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

Takskifferspecialisten AB (Firma)

År 2006 - 2006 Underhåll - exteriör
Putslagningar och avfärgning av fasad.
År 2009 - 2009 Underhåll - Omputsning, interiör
Putslagning på nedre del av innerväggar. Kalkavfärgning.

Byggnadsfirma Kenneth Johansson AB (Hantverkare - Murare)

Stigs Måleri (Hantverkare - Målare)

År 2009 - 2009 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring.

Inredningsform Tidaholm AB (Hantverkare)