Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKÖVDE LOCKETORP 1:16 - husnr 1, LOCKETORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Locketorps kyrka exteriör negnr 02-134-34.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LOCKETORPS KYRKA (akt.)

1898 - 1898

1898 - Okänt

Västra Götaland
Skövde
Västergötland
Locketorp
Värings församling
Skara stift
Locketorps kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2002:
Föregångaren till Locketorps nuvarande kyrka byggdes på 1100-talet. I Peringskiölds Monumenta visas en kyrka med långhus, smalare, rakslutet kor, sakristia i söder och spånklädd klockstapel. 1896 brann denna kyrka ned till grunden. Den nuvarande uppfördes 1897-1898. Arkitekt var F A Wahlström. Kyrkorådet köpte samtidigt jord från Stommen och kyrkogården utvidgades åt öster. Kyrkan fick golv av cementplattor och fönster med gjutjärnsbågar. Nya klockor göts i Stockholm. Dopfunten tillverkades av en lokal hantverkare från Locketorp. En orgel från CA Härngren, Lidköping insattes 1906 och...

Läs mer i eget fönster

År 1898 - 1898 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1898 - 1898 Fast inredning - altarring

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Skövde kommun. 1988 Locketorps kyrka. Ej tryckt informationsblad Riksantikvarieämbetet, ATA. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Ullenius, Gunnar. Kyrkobyggnad och stilimitation. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978 (Arkiv)

År 1898 - 1898 Fast inredning - altare

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Skövde kommun. 1988 Locketorps kyrka. Ej tryckt informationsblad Riksantikvarieämbetet, ATA. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Ullenius, Gunnar. Kyrkobyggnad och stilimitation. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978 (Arkiv)

År 1898 - 1898 Fast inredning - predikstol

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Skövde kommun. 1988 Locketorps kyrka. Ej tryckt informationsblad Riksantikvarieämbetet, ATA. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Ullenius, Gunnar. Kyrkobyggnad och stilimitation. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978 (Arkiv)

År 1898 - 1898 Fast inredning - bänkinredning
År 1898 - 1910 Fast inredning - orgel

Carlquist, Thomas, Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Skövde kommun. 1988 Locketorps kyrka. Ej tryckt informationsblad Riksantikvarieämbetet, ATA. Skara Stift i ord och bild. Första delen. 1949. Ullenius, Gunnar. Kyrkobyggnad och stilimitation. Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 1977-1978 (Arkiv)

År 1898 - 1898 Nybyggnad - Torn

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1898 - 1898 Nybyggnad - Sakristia

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1898 - 1898 Nybyggnad - Korparti

F A Wahlström (Arkitekt)

År 1898 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1906 - 1906 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1926 - 1926 Teknisk installation - el
År 1951 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt golv och tak. Ny läktartrappa. Höjt vapenhustak. Sakristia inreds.

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1951 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Något förändrad. Läktarbänkar borttages.

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1951 - 1954 Teknisk installation - värme
Elvärme.

Sigurd Lidén (Obestämd yrkestillhörighet)

År 1957 - 1957 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Korfönster.

Bo Beskow (Konstnär)

År 1957 - 1957 Konservatorsarbeten
Konservering av äldre träskulpturer.

Olle Hellström (Konservator)

År 1971 - 1971 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogråden utvidgas.

Olof kyrkogårdsingenjör Robertsson (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Fast inredning - orgel
Ny

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1976 - 1976 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad
År 1981 - 1981 Underhåll - exteriör
Lagning och målning av fasad.

Flärings måleri (Hantverkare - Målare)

År 1984 - 1984 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Minneslund

Olof kyrkogårdsingenjör Robertsson (Arkitekt)

År 1987 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning sakristia.
År 2000 - 2000 Underhåll - exteriör
Lagning av puts, trä, plåt. Målning. Korfönster.

Karlsorg Bygghyttan (Firma)