Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD UTBY 20:1 - husnr 1, UTBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Utby kyrka, ext, negnr 04-248-05.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
UTBY KYRKA (akt.)

1872 - 1872

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Utby
Ullervads församling
Skara stift
Utby 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

UTBY KYRKA - Kyrkan föregicks av en medeltidskyrka, som 1660 ersattes med en ny stenkyrka. Socknen var till 1504 annex till Ullervad och härefter och till 1924 till Ekby. Nuvarande kyrka är uppförd 1872 efter ritningar av arkitekt Per Axel Nyström. Från de äldre kyrkorna har bevarats ett gotiskt krucifix och korväggens träskulpturer, troligen från 1600-talet. Huvuddelen av inredningen är troligen den ursprungliga, såsom altare, altarring, bänkar och predikstol. Orgeln byggdes 1880 av Johannes Magnusson, Göteborg. 1922 inlämnades och godkändes ett förslag om utökning av kyrkogården i norr, upprättat av Karl Persson, Mariestad. Dop...

Läs mer i eget fönster

År 1872 - 1872 Nybyggnad - Torn

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Nybyggnad - Korparti

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn.

Axel Nyström (Arkitekt)

År 1880 - 1880 Fast inredning - orgel

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1927 - 1927 Specifika inventarier - dopfunt
År 1952 - 1952 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1952 - 1952 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning, klockringning och belysning.
År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättande av innanfönster.
År 1952 - 1952 Konservatorsarbeten
Konservering av träskulptur från medeltid och barock.

Olle Hellström (Konservator)

År 1953 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombygge av orgel.

Frede Aagaard (Orgelbyggare)

År 1963 - 1963 Fast inredning - altaruppsats

Harry W. Svensson (Konstnär)

År 1964 - 1964 Underhåll - takomläggning
Spån på lanternin byts mot kopparplåt.
År 1983 - 1983 Underhåll - takomläggning
Skiffer på långhustak byts mot tegelimiterande plåt.
År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Främre bänkraden slopas.