Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD LÅSTAD 19:1 - husnr 1, LÅSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Låstads kyrka, ext, negnr 04-237-01.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LÅSTADS KYRKA (akt.)

1100 - 1229

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Låstad
Ullervads församling
Skara stift
Låstad 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

LÅSTADS KYRKA - Låstads kyrka byggdes under medeltiden och utbyggdes i öster och fick ett tresidigt avslutat kor 1733, enligt inskription. Sakristian är från 1740. En målning i Peringskiölds Monumenta visar en kyrka med rakt avslutat långhus, lägre och smalare, rakt avslutad absid, vapenhus av trä i söder och klocktorn på kyrkogården. Från medeltiden har bevarats en dopfunt. Altaruppsatsen i provinsiell barock är tillverkad 1701 av mäster Jonas Bjur, Låstad, och predikstolen från samma tid. 1752 fick taket och möjligen även läktarbröstet sina dekormålningar i Läcköskolans anda. Nuvarande gaveltorn uppfördes troligen 1802. Möjligen...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1229 Nybyggnad
Långhus
År 1701 - 1701 Fast inredning - altaruppsats

Jonas Bjur, Låstad (Konstnär - Bildhuggare)

År 1733 - 1733 Nybyggnad - Korparti
År 1740 - 1740 Nybyggnad - Sakristia
År 1752 - 1752 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målningar på tak och läktarbröst.

Läcköskolan d.y. (Konstnär)

År 1802 - 1802 Nybyggnad - Torn
År 1888 - 1888 Nybyggnad - Vapenhus
Ersätter ett äldre vapenhus i timmer.
År 1898 - 1898 Ändring - restaurering
Renovering av barockaltaruppsats som åter sätts upp efter att en tid varit undanlagd till förmån för altarpredikstol.
År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv i bänkkvarter.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1931 - 1931 Fast inredning - bänkinredning

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Rivning
Vapenhus rives.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Underhåll - målningsarbete
Fasadputs lagas och dess gula färg ersätts av vit. Interiören ommålas.
År 1952 - 1953 Ändring - ombyggnad, port
Ny ingång.

Ragnar Jonsson (Arkitekt)

År 1952 - 1953 Teknisk installation - el
Elektrisk uppvärmning och klockringning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1952 - 1953 Konservatorsarbeten
Renovering av altaruppsats.

Olof Werner (Hantverkare - Målare)

År 1963 - 1963 Underhåll - takomläggning
Takens spåntäckning byts mot kopparplåt.
År 1965 - 1965 Underhåll
Skadedjursbekämpning
År 1968 - 1968 Underhåll - omputsning
Omputsning av exteriör.
År 1978 - 1978 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsterbågar.
År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, predikstol och takmålningar samt läktarbarriärens målningar.

Anders Darwall (Konservator)

År 2000 - 2000 Underhåll - interiör
Återställande av panel under läktare och av plankgolv i vapenhus.
År 2000 - 2000 Underhåll - målningsarbete, interiör
Återställande av långhusväggars dekorationsmåleri från 1898, efter bevarade fragment. Ommålning av bänkar.

Anders Darwall (Konservator)

År 2000 - 2000 Teknisk installation - el
Nya bänkvärmare installerade.
År 2009 - 2009 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Rengöring och kalkavfärgning av spritputsfasaden. Takfot målad i linoljefärg.

Simonssons Måleri AB (Hantverkare - Målare)