Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD FÄRED 10:1 - husnr 1, FÄREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Färeds kyrka, ext. Negnr 04-272-10.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÄREDS KYRKA (akt.)

1100 - 1299

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Färed
Lyrestads församling
Skara stift
Färed 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

FÄREDS KYRKA - Kyrkan uppfördes under tidig medeltid och skall vara tillägnad Sankta Gertrud. Från medeltiden har bevarats vissa långhusmurar i västra partiet, en dopfunt från 1200-talet, lillklockan med runinskrift och en broderad korkåpa i sidendamast från 1400-talet. Byggnaden var på 1640-talet förfallen, men ombyggdes. Från denna tid har bevarats predikstolen, målad av Winberg. Kyrkan bestod omkring 1680, enligt Peringskiölds Monumenta, av rektangulärt långhus, smalare, rakt avslutat kor i öster, sakristia norr om koret och söder om långhuset ett vapenhus av trä. Till kyrkan hörde en klockstapel av trä. Kyrkan förlängdes på 16...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1200 - 1350 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1640 - 1675 Fast inredning - predikstol
År 1693 - 1693 Nybyggnad - Korparti
År 1693 - 1693 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster.
År 1736 - 1736 Specifika inventarier - altartavla

Johan Winberg (Konstnär)

År 1793 - 1793 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla köps från Enåsa kyrka.
År 1869 - 1869 Nybyggnad - Torn
År 1869 - 1869 Ändring
Altartavla ersätts av kors. Predikstolen övermålas.
År 1869 - 1869 Fast inredning - läktare
År 1869 - 1869 Nybyggnad - Sakristia
År 1907 - 1907 Underhåll - målningsarbete, interiör
Inre ommålning. Korset ersätts av den 1793 inköpte altartavlan.
År 1953 - 1953 Fast inredning - bänkinredning

Bo Boustedt (Arkitekt)

Hans-Erland Heineman (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Specifika inventarier - textilskåp
Ny skåpsinredning i sakristia.

Bo Boustedt (Arkitekt)

Hans-Erland Heineman (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Teknisk installation - el
Elvärme.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol och altartavla.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1985 - 1987 Underhåll - exteriör
Renovering av fasad, grund och tak.
År 1985 - 1987 Underhåll - målningsarbete, interiör
Golv, väggar och tak målas om.
År 1985 - 1987 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren höjs något och får nytt golv. Nytt golv i vapenhus. Ny omfattning till vapenhusport.

David Bernéus (Arkitekt)

År 1985 - 1987 Specifika inventarier - textilskåp
År 1995 - 1995 Underhåll - takomläggning
Nytt tegel på långhus och plåt på torn.