Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD ENÅSA KYRKA 1:1 - husnr 1, ENÅSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Enåsa kyrka, ext, negnr 04-280-03.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ENÅSA KYRKA (akt.)

1783 - 1785

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Enåsa
Lyrestads församling
Skara stift
Enåsa 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

ENÅSA KYRKA - Enåsa kyrka, även kallad Sanct Canutus, har två föregångare, båda på samma kyrkplats som nuvarande. Från medeltidskyrkan, tillägnad Sankt Knut, har bevarats en mässhake, en skulpterad madonna, en skulptur föreställande Sankt Knut eller Erik den helige samt en ljuskrona i järnplåt. Möjligen är en skulpterad Kristusfigur (kors och armar saknas) och sakristians dörrbeslag medeltida. Medeltidskyrkan ersattes på 1600-talet av en träkyrka. Denna byggdes av godsägare Conrad Falkenberg på Börstorps slott och finns avbildad i Peringskiölds Monumenta. Från denna tid finns en stol, daterad 1660. En stenmur skall ha byggts 1774. ...

Läs mer i eget fönster

År 1783 - 1785 Nybyggnad - Torn

Fredrik Gustaf Spens (Byggherre)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1783 - 1785 Nybyggnad - Sakristia

Fredrik Gustaf Spens (Byggherre)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1783 - 1785 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Gustaf Spens (Byggherre)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1783 - 1785 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Fredrik Gustaf Spens (Byggherre)

Olof Tempelman (Arkitekt)

År 1787 - 1787 Fast inredning - orgel

Johan Everhardt d ä (Orgelbyggare)

År 1787 - 1787 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1793 - 1793 Fast inredning - altaruppsats
Kors
År 1906 - 1906 Underhåll - takomläggning
År 1914 - 1914 Underhåll - målningsarbete
År 1914 - 1914 Fast inredning - bänkinredning
Öppna kvarter.
År 1914 - 1914 Ändring - ombyggnad, golv
År 1914 - 1914 Teknisk installation - el
Kamin installeras.
År 1933 - 1933 Underhåll - takomläggning
Spån byts mot tegel på långhus. Spån byts mot plåt på tornhuv.
År 1934 - 1934 Fast inredning - orgel, orgelverk
År 1957 - 1957 Teknisk installation - el
Elektrisk orgelfläkt.
År 1957 - 1957 Teknisk installation - värme
Varmluftssystem.
År 1966 - 1967 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning, varvid kormålningar övermålas. Dörrar avlutas.

Edgar Haasum (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1966 - 1967 Konservatorsarbeten
Ursprungliga färger tags fram på predikstol, altarring och orgelfasad. Två medeltidsskulpturer konserveras och placeras i kyrkorummet.

Edgar Haasum (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1966 - 1967 Teknisk installation - värme
Elvärme

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1966 - 1967 Specifika inventarier - dopfunt

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1978 - 1978 Underhåll - omputsning
Fasader omputsas.