Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD EK 5:35 - husnr 42, EKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kf941834

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

1100 - 1349

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Ek
Ullervads församling
Skara stift
Ek 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

EKS KYRKA - Eks kyrka har medeltida ursprung. Enligt Peringskiöld bestod kyrkan på 1600-talet av ett rektangulärt långhus, ett timrat, lägre och smalare, rakt avslutat kor i öster, timrat vapenhus i söder samt en öppen fristående klockstapel. Medeltida murar finns med stor sannolikhet i de västra delarna av långhuset. Från medeltiden har även bevarats valvanfanger i väster, tre liljstensfragment, en dopfunt och en madonna. Från 1600-talet stammar delar till en altaruppsats, ett krucifix, begravningsvapen och en herrskapsbänk.
Tornet, sakristian, nuvarande kor och troligen delar av långhuset uppfördes 1794 - 1798, enligt ritningar ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1794 - 1798 Nybyggnad - Torn

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1794 - 1798 Nybyggnad - Sakristia

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1794 - 1798 Nybyggnad - Korparti

Carl Fredrik Adelcrantz (Arkitekt)

År 1891 - 1891 Fast inredning - orgel

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1908 - 1908 Underhåll - omputsning
Fasader omputsas.

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Fast inredning - bänkinredning
Öppna kvarter.

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Ändring - ombyggnad, golv
Kalkstensgolv i gång, trä i bänkkvarter.

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperingar och moln i kor.

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny färgsättning i "färgglad, naiv stil".
År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, interiör
Orgelverk utökas.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1954 - 1955 Underhåll - takomläggning
Samtidig reparation av rötskadat virke i tak.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Ändring - ombyggnad, interiör
Vindfång byggs i vapenhus, innanfönster insätts, kaminer och skorstenar slopas, bänkarna får nya gavlar och väggpanel.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Teknisk installation - värme
Elvärme.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1954 - 1955 Ändring - restaurering
Renovering av orgel.

Frede Aagaard (Orgelbyggare)

År 1954 - 1955 Specifika inventarier - altartavla

Lennart Wilkmar (Konstnär)

År 1954 - 1955 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkorummet målas i grå ton.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1954 - 1955 Konservatorsarbeten
Konservering av bänkskärm och madonna.
År 1986 - 1986 Underhåll - takomläggning
År 1988 - 1988 Ändring
Borttagning av två bänkar i söder.
År 1991 - 1991 Specifika inventarier - textilskåp
År 1991 - 1991 Ändring
Två bänkar avlägsnas i NO.
År 2005 - 2005 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av väggar i något ljusare nyans än förut. Översyn och bättringsmålning i övrigt.

Segerstads dekormåleri (Hantverkare - Målare)