Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD BERGA 9:1 - husnr 1, BERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Berga kyrka, ext, negnr 04-270-15.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGA KYRKA (akt.)

1100 - 1299

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Berga
Lyrestads församling
Skara stift
Berga 3

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

BERGA KYRKA - Kyrkan uppfördes sannolikt under tidig medeltid och sägs vara tillägnad Johannes döparen. På 1600-talet bestod kyrkan, enligt Peringskiölds Monumenta, av ett rektangulärt långhus, smalare och lägre, rakt avslutat kor i öster och timrat vapenhus söder om långhuset. Till kyrkan hörde en timrad klockstapel. En skulpterad madonnabild är från 1200-talet och från senmedeltid är en skulptur av Johannes döparen, ett krucifix samt skulpturer föreställande Elisabet, Sankt Erik och Sankt Mikael. Även en lillklocka med majuskelskrift, nu i vapenhuset, är medeltida.
Altartavlan, en oljemålning med Kristi gravläggning, kan möjlige...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1500 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1100 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1600 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
Tavlan är eventuellt målad av van Dyck och ramverket snidat av Olof Tholin.

Anton van Dyck (Konstnär)

Olof Tholin, Lidköping (Konstnär - Bildhuggare)

År 1649 - 1664 Underhåll
Kyrkan iståndsättes efter förfallsperiod.
År 1650 - 1699 Nybyggnad - Korparti
Gravkammaren under koret för familjerna Posse och Gyllenstierna.
År 1698 - 1698 Fast inredning - predikstol
Sannolikt av Tholin.

Olof Tholin, Lidköping (Konstnär - Bildhuggare)

År 1700 - 1739 Fast inredning - orgel

Johan Niclas Cahman (Orgelbyggare)

År 1702 - 1702 Nybyggnad - Sakristia
År 1712 - 1712 Nybyggnad - Torn
År 1731 - 1731 Specifika inventarier - dopfunt
År 1878 - 1878 Underhåll
Upprustning av kyrka.

P A Pettersson (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1924 - 1924 Fast inredning - bänkinredning
Slutna kvarter.

Henrik Wranér (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

År 1924 - 1924 Konservatorsarbeten
Sentida övermålningar på predikstol och altaruppsats avlägsnas. Borttagna delar av altaruppsats återuppsätts. Huvudbanér och medeltida skulptur hämtas ned från vind, konserveras och uppsättes.

Henrik Wranér (Arkitekt)

Lars Larsson (Konstnär - Dekormålare)

År 1924 - 1924 Underhåll - målningsarbete, interiör

Henrik Wranér (Arkitekt)

P. G. Ljungqvist (Hantverkare - Målare)

År 1924 - 1924 Underhåll - omputsning
Omputsning av fasad.

Henrik Wranér (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

År 1924 - 1924 Fast inredning - altarring
Altarring ombygges.

Henrik Wranér (Arkitekt)

John A Hellstrand (Byggmästare)

År 1946 - 1946 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1953 - 1953 Teknisk installation - värme
Elektrisk uppvärmning.
År 1962 - 1962 Teknisk installation - el
Elektrisk klockringning.
År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Höjning av läktarbröst.
År 1994 - 1994 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ombyggnad av sakristians entré.
År 1994 - 1994 Specifika inventarier - textilskåp

Ulla Engqvist (Konservator)

År 2003 - 2004 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning i linoljafärg av takfot, fönster, port och tornluckor, allt i befintlig kulör.

Bygghyttan i Karlsborg AB (Entreprenör)

Christer Johansson (Hantverkare - Målare)

Sten-Erik Johansson (Hantverkare - Målare)

År 2003 - 2004 Konservatorsarbeten
Stenkonservering av västportal.

Cecilia Strömer (Konservator)

År 2003 - 2004 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tornets spåntak samt delvis långhusets tegeltak. Översyn av korets plåttak samt sakristians spåntak. Nya hängrännor och stuprör på torn.

Bygghyttan i Karlsborg AB (Entreprenör)

Claes Lövkvist (Hantverkare - Snickare)

Ralf Johansson (Hantverkare - Snickare)

År 2003 - 2004 Underhåll - Omputsning, exteriör
Bortblästrad cementslamning, kalkputslagningar och kalkavfärgning på fasad.

Bygghyttan i Karlsborg AB (Entreprenör)

Christer Johansson (Hantverkare - Målare)

Dumitru Ene (Hantverkare - Murare)

Sten-Erik Johansson (Hantverkare - Målare)

År 2003 - 2004 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Anpassning/ombyggnad av vapenhusgolv, justerad trappsten vid entré, ny sakristietrappa.

Bygghyttan i Karlsborg AB (Entreprenör)