Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSBORG MÖLLTORP 10:1 - husnr 1, MÖLLTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/229:03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MÖLLTORPS KYRKA (akt.)

1230 - 1299

Västra Götaland
Karlsborg
Västergötland
Mölltorp
Mölltorps församling
Skara stift
Mölltorp 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Kyrkan uppfördes under 1200-talets andra hälft som en unggotisk salkyrka. Detta är en ovanlig kyrkotyp i Västergötland, där Mölltorps grannsocken och tidigare moderförsamling Ransberg likaså kan uppvisa en av periodens få nybyggda kyrkor. Båda har sakristior som skulle kunna vara samtida. Den skogiga och starkt kuperade bygden koloniserades sent och det förefaller - som traditionen berättar - rimligt att munkar bidrog med kunnade och resurser vid uppförandet av båda kyrkorna. Här var nämligen ett av passen för deras vandringsled mellan Varnhem och Alvastra. Sistnämnda kloster dominerade för övrigt totalt socknens jordägande under me...

Läs mer i eget fönster

År 1230 - 1299 Nybyggnad
År 1230 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
Sakristians datering osäker.
År 1230 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt
År 1300 - 1529 Nybyggnad - Vapenhus
Timmer

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1400 - 1500 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka
År 1599 - 1699 Ändring - påbyggnad
Takryttare
År 1637 - 1637 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka

Jurgen Putenius (Putensen) (Klockgjutare)

År 1680 - 1719 Fast inredning - predikstol
År 1684 - 1684 Fast inredning - altaruppsats
År 1699 - 1699 Fast inredning - predikstol

Anders Månsson (Konstnär - Bildhuggare)

År 1704 - 1704 Ändring - ombyggnad, interiör
Två "pyramider" mellan kor och långhus.
År 1740 - 1740 Ändring - ombyggnad, fönster
Upptagning av fönster i norr.
År 1744 - 1744 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Innertakets plafonder och läktarbröstet.

Johan Liedholm (Konstnär - Dekormålare)

År 1765 - 1765 Ändring - ombyggnad
Flytt av läktare.
År 1768 - 1768 Ändring - ombyggnad, fönster
Upptagning av fönster i söder och förstoring av övriga.
År 1775 - 1775 Ändring - ombyggnad, exteriör
Upptagning av fönster i norr och av port i väster.
År 1857 - 1857 Fast inredning - orgel

Sedström (Orgelbyggare)

År 1888 - 1888 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset i söder rivs och ersätts av ett i sten. Västporten förses med ett nygotiskt vindfång.
År 1888 - 1888 Fast inredning - bänkinredning
Öppna nygotiska bänkkvarter
År 1888 - 1888 Underhåll - målningsarbete, interiör
Väggarna får kvaderimitation.
År 1917 - 1917 Fast inredning - glasmålning

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1918 - 1918 Ändring - ombyggnad, exteriör
Sakristians får egen ingång och dess pulpettak ersätts av ett sadeltak. Kyrkan får nya ytterfönster.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1918 - 1918 Teknisk installation - värme
Kamin och skorsten i sakristia.
År 1920 - 1920 Fast inredning - glasmålning
Korfönster

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1923 - 1923 Fast inredning - orgel
Ny orgel och samtidig utvidgning av läktare.

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Centralvärme med pannrum under sakristia.
År 1938 - 1942 Ändring - restaurering
Rivning av vapenhus och vindfång, vilka ersätts av en läktarunderbyggnad. Framtagning av trefönstergrupp. Borttagna pyramider återuppsätts.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1938 - 1942 Fast inredning - bänkinredning
Nya slutna bänkkvarter.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1938 - 1942 Konservatorsarbeten
Gravskrank, pyramider, predikstol, altaruppsats och huvudbaner.

Olle Hellström (Konservator)

År 1938 - 1942 Teknisk installation - el
År 1953 - 1953 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1973 - 1973 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och kalkavfärgning.

Englunds byggnads AB (Entreprenör)

År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1984 - 1984 Konservatorsarbeten
Konservering av predikstol, altaruppsats, gravskrank och pyramider samt rengöring av tak.

Alf Hedman (Konservator)

År 1989 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av läktarunderbyggnad med inrättande av toalett. Borttagning av bakre bänkrad och läktarbänkar.
År 1989 - 1990 Underhåll - interiör
Slipning och lackning av golv. Putslagning och kalkavfärgning av väggar. Rivning av skorsten.
År 1989 - 1990 Teknisk installation - värme
Folievärme i bänkar.
År 1989 - 1990 Fast inredning - orgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2002 Fast inredning - glasmålning
Dopfönster

Tomas Nordbäck (Konstnär)