Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSBORG KYRKEBOLET 2:1 - husnr 1, BREVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/247:03

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BREVIKS KYRKA (akt.)

1199 - 1349

Västra Götaland
Karlsborg
Västergötland
Brevik
Breviks församling
Skara stift
Brevik 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Breviks kyrka bestod ursprungligen av ett långhus med ett smalare rakslutet kor. Ingången var via en sydportal. De bevarade gråstensmurarna talar för en datering till 1200-talet. Från denna tid härrör troligen även den ovanligt sirliga liljestenen. Under 1400-talet kom kyrkan att smyckas med ett triumfkrucifix samt under slutet av 1600-talet med predikstol och ny dopfunt. Norr om koret tycks ett gravkor ha rests vid denna tid, krönt av ett torntak som syns på Peringskiölds avbildning från 1670-talet.
År 1760 kom kyrkan att genomgå flera förändringar. Viktigast var tillbyggnaden av ett nytt kor med den tidstypiska tresidiga avslu...

Läs mer i eget fönster

År 1199 - 1349 Nybyggnad
Långhus
År 1649 - 1749 Fast inredning - predikstol
År 1649 - 1749 Specifika inventarier - dopfunt
År 1760 - 1760 Nybyggnad - Sakristia
År 1760 - 1760 Nybyggnad - Korparti
År 1768 - 1768 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Årtalet för dekor av tak och korvägg är något osäkert.
År 1829 - 1882 Nybyggnad - Vapenhus
Trä

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1882 - 1882 Fast inredning - bänkinredning
Öppen nygotisk bänkinredning
År 1882 - 1882 Fast inredning - altarring
År 1882 - 1882 Fast inredning - läktare
År 1882 - 1882 Fast inredning - port
Nya dörrar
År 1882 - 1882 Fast inredning - altaruppsats
Gipskopia av Thorvaldsens Kristusfigur.
År 1883 - 1883 Fast inredning - orgel

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1914 - 1914 Flyttning
Vapenhus flyttas till västgavel.
År 1914 - 1914 Ändring - ombyggnad
Igenmurning av syd- och korport. Upptagning av västport. Sakristia förses med ytterport och fönster. Hängrännor och stuprör uppsättes. Innertaket kläs med väv och målas i stil med gamla. Läktare utvidgas. Bänkar ombyggs och främre raden slopas. Innanfönster insätts. Nytt korgolv läggs in efter en arkeologisk undersökning. Byte av kamin. Korets väggdekor övermålas. Medeltida triumfkrucifix plockas fram, målas och ersätter Thorvaldsenkopia.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad, fönster
Antikglas i korfönster.
År 1940 - 1940 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning
År 1941 - 1941 Ändring - ombyggnad
Interiör och exteriör revetering av vapenhus.
År 1944 - 1944 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1947 - 1947 Konservatorsarbeten
Det gamla innertaket tags fram och dess målningar konserveras.

Olle Hellström (Konservator)

År 1965 - 1965 Ändring - restaurering
Exteriört uppsätts nya vindskivor, hängrännor och stuprör. Interiört görs en läktarunderbyggnad med ny trappa. Korgolvet utvidgas.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1965 - 1965 Fast inredning - bänkinredning

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1965 - 1965 Underhåll - målningsarbete
Interiör och exteriör genomgår putslagning och kalkavfärgning. Portar och fönster oljemålas.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Underhåll - grundförstärkning
Vapenhus

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1965 - 1965 Konservatorsarbeten
Triumfkrucifixet befrias från färg och sätts upp på ett nytt kors. Predikstolen konserveras.

Olle Hellström (Konservator)

År 1965 - 1965 Specifika inventarier - textilskåp
I sakristia

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Fast inredning - orgel

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Specifika inventarier - textilskåp
År 1988 - 1988 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av bakre bänkrad för bokbord.