Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HJO PRÄSTBOLET 2:1 - husnr 1, NORRA FÅGELÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

exteriör, neg.nr. 03/238:01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORRA FÅGELÅS KYRKA (akt.)

1200 - 1350

Västra Götaland
Hjo
Västergötland
Norra Fågelås
Fågelås församling
Skara stift
Norra Fågelås kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

En kyrka omnämns i skrift 1225, men om det rör sig om den nuvarande eller ej är svårt att avgöra. Peringskiölds avbildning från omkring 1680 visar det äldre omarkerade och rakslutna koret som förefaller ha en spetsbågig trefönstergrupp i östgaveln. Denna planform talar tillsammans med det höga och spetsiga taket, den sannolika trefönstergruppen, tegelomfattningar och det västra gavelröstets blindering för att den stående kyrkan hör hemma i gotisk tid, troligen sent 1200-tal. Sakristian är mer svårdaterad, men är som yngst från senmedeltiden. Tillsammans med Ransberg, Mölltorp, Brevik och Grevbäck utgör kyrkan i Norra Fågelås en av l...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1350 Nybyggnad
År 1600 - 1700 Ändring - påbyggnad
Takryttare
År 1630 - 1669 Nybyggnad - Gravkor
Hårdska gravkoret.
År 1649 - 1649 Fast inredning - läktare
År 1651 - 1651 Specifika inventarier - dopfunt
Skänkt av M E Sparre
År 1651 - 1651 Fast inredning - bänkinredning
År 1667 - 1667 Fast inredning - predikstol
Skänkt av Johan Hård
År 1670 - 1670 Nybyggnad - Vapenhus
Samtida kalkmåleri på innerväggarna.
År 1693 - 1693 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstervidgning. Osäkert årtal.
År 1749 - 1749 Nybyggnad - Gravkor
Stackelbergska gravkoret.
År 1754 - 1754 Nybyggnad - Korparti
År 1754 - 1754 Ändring - ombyggnad
Upptagning av västport, valvslagning med bräder, rivning av takryttare, draperimålningar. För de tre sista händelserna är årtalet osäkert.
År 1775 - 1775 Fast inredning - orgel

Brusell (Konstnär - Bildhuggare)

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

År 1788 - 1788 Ändring - ombyggnad
Hårdska gravkoret blir sakristia. Sannolikt ersätts nu dess kupol av en huv.
År 1810 - 1810 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av nya fönster.
År 1879 - 1879 Specifika inventarier - altartavla
"Kommen till mig", kopia efter dansken Block.
År 1882 - 1882 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster insättes.
År 1912 - 1916 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt verk och samtidig utvidgning av läktare.

E A Setterquist & Son Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1923 - 1923 Rivning
Borttagning av herrskapsläktare.
År 1926 - 1929 Ändring - restaurering
Återställande av barockkaraktär: rekonstruktion av lökkupol, omdanande av Hårdska gravkoret till dopkapell och Stackelbergska till gravkapell, ombyggnad av bänkinredning, korbänkar byggs av överblivna dörrar, ny skärm till predikstolstrappa, framtagning av omfattning till sydport, gamla sakristian iordningställs, medeltida triumfkrucifix blir ny altarprydnad, nya fönsterbågar, exteriör putslagning och avfärgning, hängrännor och stuprör slopas.

Evert Milles (Arkitekt)

J E Wennergren (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1929 Konservatorsarbeten
Framtagning av draperimålningar och ursprunglig färgsättning på huvudbaner, bänkdörrar, läktarbröst, predikstol och medeltida träskulptur.

Yngve Lundström (Konstnär)

År 1926 - 1929 Fast inredning - altarring

Evert Milles (Arkitekt)

J E Wennergren (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1929 Fast inredning - port
Nya långhusportar.

Evert Milles (Arkitekt)

J E Wennergren (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1929 Teknisk installation - värme
Centralvärme

Evert Milles (Arkitekt)

J E Wennergren (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1926 - 1929 Fast inredning - skrank
Mellan Hårdska gravkoret och långhuset.

Evert Milles (Arkitekt)

J E Wennergren (Byggmästare)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1974 - 1974 Underhåll - exteriör
Putslagning, friläggning av sockel, avfärgning, uppsättning av hängrännor och stuprör.

Ernst Lefvander (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad med toalett. Borttagning av södra läktartrappan.

Ernst Lefvander (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1978 - 1978 Ändring - tilläggsisolering
År 1980 - 1980 Konservatorsarbeten
Triumfkrucifix

Alf Hedman (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1994 - 1995 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsterbågar.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1995 Underhåll - takstol
Gravkor och sakristia.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1995 Underhåll - målningsarbete
Avfärgning av innerväggar och tak, tjärning av spån.

Bröderna Flärings måleri (Entreprenör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1995 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavla, orgelfasad, nummertavlor, skulptur och huvudbaner. Rengöring av anvapen, draperingar och predikstol. Framtagning av omfattning till sakristidörr.

Alf Hedman (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1995 Teknisk installation
Manöverpilpet och strålkastare.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Specifika inventarier - textilskåp