Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA ÖTTUM 29:1 - husnr 1, ÖTTUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/140:07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖTTUMS KYRKA (akt.)

1871 - 1872

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Öttum
Varabygdens församling
Skara stift
Villabergsvägen 14

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Den gamla romanska kyrkan var 1848 så trång att man tvingades inreda tornet. Vidare så vidtogs inga åtgärder för att underhålla den emedan biskopen hellre ville se ett nybygge. 1858 togs beslut om detta. Den ritning som Överintendentsämbetets J F Åbom förelade socknen skulle dock bli för dyr att förverkliga, istället fick man ett billigare alternativ godkänt. Detta hade ritats 1864 av byggmästare Fredrik D Bergström från Ving. 1872 fanns det slutligen tillräckligt med medel för att förverkliga planerna. Det dröjde till 1886 innan socknen ansåg sig ha råd med en orgel. Tre år senare installerades en kamin och 1925 innanfönster. Samma...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt
Othelrics skola

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1725 - 1725 Specifika inventarier - kyrkklocka

Erik Näsman (Klockgjutare)

År 1871 - 1872 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, torn, sakristia.

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Johannes från Varola Larsson (Byggmästare)

Öttum - min hemsocken, 1958 (Arkiv)

År 1871 - 1872 Nybyggnad - Torn

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Johannes från Varola Larsson (Byggmästare)

År 1871 - 1872 Nybyggnad - Korparti

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

Johannes från Varola Larsson (Byggmästare)

År 1886 - 1886 Fast inredning - orgel
År 1889 - 1889 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1901 - 1901 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Altarvägg

Karl Thoresson (Konstnär)

År 1925 - 1925 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1925 - 1925 Underhåll - målningsarbete, interiör

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1925 - 1925 Konservatorsarbeten
Nummertavlor och golvur.

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Fast inredning - orgel, orgelverk

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Ändring - ombyggnad, interiör
Grund läktarunderbyggnad med förråd och elcentral. Takets och mittportens fyllningar kläs med masonit.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Sigvard Karlsson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Språkband kring altarvägg målas över med akantusslinga.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Sigvard Karlsson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1952 - 1952 Teknisk installation - värme
Elvärme

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Sigvard Karlsson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1958 - 1958 Underhåll - målningsarbete, interiör

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1961 - 1961 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på torn och lanternin.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1987 - 1988 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av exteriör.

Zälles Byggservice AB, Götene (Entreprenör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Reparation av tornlanternin samt ny plåtavtäckning.

Byggnadsfirma Kenneth Johansson AB (Hantverkare - Snickare)

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

År 2004 - 2004 Underhåll - exteriör
Omläggning skiffertak sakristia. Mindre plåtarbeten. Nya hängrännor och stuprör.

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2008 - 2008 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak, frånsett sakristia. Plåtarbeten. Mindre putslagning.

Alf Larsson (Hantverkare - Murare)

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Entreprenör)

Takskifferspecialisten AB (Firma)