Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA STORA HALLA 1:11 - husnr 1, HÄLLUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/108:15

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄLLUMS KYRKA (akt.)

1955 - 1956

1955 - 1956

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Hällum
Varabygdens församling
Skara stift
Hällum 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Två syföreningar och 35 års sparande resulterades år 1956 i att Hällums socken åter fick en kyrka. För den slutgiltiga moderna versionen av kyrkan svarade arkitekt Bo Wedenmark, Göteborg. Inspirationen sades delvis ha kommit ifrån indiska tempel. Mark hade skänkts från Stora Halla egendom. Kyrkan försågs med orgel från Nordfors & Co i Lidköping år 1966. År 1995 tillkom ett altarskåp, målat av Sylvia Knuuth, vilket ersatte ett enkelt träkors.

År 1955 - 1956 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1955 - 1956 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1995 - 1995 Specifika inventarier - altarskåp

Bo Wedenmark (Arkitekt)

Sylvia Knuuth (Konstnär)