Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA SLÄDENE 12:1 - husnr 1, SLÄDENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/150:08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SLÄDENE KYRKA (akt.)

1924 - 1924

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Slädene
Varabygdens församling
Skara stift
Slädene 1

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1995

Slädeneborna hade en lån kyrkväg sedan sammanbyggnaden med Sparlösa 1847. Man saknade således sin kyrka och dess kyrkogård brukades ännu när missionären Ingegerd Ehn väckte frågan om en återuppbyggnad vid sin hemkomst från Afrika 1922. Ritningar till ett traditionellt timmerkapell ritades av arkitekt Anders Roland. Detta uppfördes 1924 i anslutning till den gamla kyrkplatsen. Den gamla kyrkans altaruppsats i barock konserverades och deponerades från Longs kyrka. 1949 revs kaminen ut och det drogs in elvärme i kapellet. 1957 blev kapellet församlingskyrka. 1970 genomfördes en inre ommålning av konservator Olle Hellström. Korväggen fö...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1668 - 1668 Fast inredning - altaruppsats

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus.

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Nybyggnad - Sakristia

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Nybyggnad - Vapenhus

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Nybyggnad - Korparti

Anders Roland (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1924 - 1924 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen återbördas från Longs kyrka och konserveras.

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - el

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - värme
Elvärme ersätter kamin.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Underhåll - målningsarbete, interiör

Nils Askerfors (Hantverkare - Målare)

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Drapering kring altaruppsats.

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Konservatorsarbeten
Altaruppsats

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster
År 1991 - 1991 Teknisk installation
Installerande av folievärme och nya armaturer.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2002 - 2003 Underhåll - målningsarbete, interiör
Delvis återgång till äldre färgsättning. Framtagning av språkband.

Bengt-Åke Karlssons Måleri (Hantverkare - Målare)