Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA SKARSTAD 13:1 - husnr 1, SKARSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/110:13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKARSTADS KYRKA (akt.)

1859 - 1859

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Skarstad
Varabygdens församling
Skara stift
Skarstad 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Kyrkan uppfördes 1859 efter ritningar av Johan Adolf Hawerman vid Överintendentsämbetet. Den blev gemensam för socknarna Hällum och Skarstad emedan den förra bara hade en liten förfallen träkyrka som revs ned. Pengar hade lånats för bygget. 1867 kompletterades kyrka med en Söderlingorgel. 1872 skedde en ny takomläggning och fyra år senare lades ny järnplåt på det bristfälliga torntaket, vilket redan var rötskadat. 1888 insattes kamin i kyrkan. 1899 företogs putslagning och målning av exteriören. Interiören åtgärdades 1904 varvid korväggen dekorerades och det spruckna innertaket kläddes med pärlspont. År 1913 läckte det åter från ski...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1250 - 1300 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1699 - 1699 Fast inredning - altaruppsats
Förvaras nu i tornet.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1724 - 1724 Fast inredning - predikstol
Förvaras nu i tornet.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

A Persson, Borgstena (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Skarstad, en hembygds- och sockenbok, 1970 (Arkiv)

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Torn

A Persson, Borgstena (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Sakristia

A Persson, Borgstena (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1859 - 1859 Nybyggnad - Korparti

A Persson, Borgstena (Byggmästare)

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Fast inredning - orgel

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1872 - 1872 Underhåll - takomläggning
Långhus

Skarstad, en hembygds- och sockenbok, 1970 (Arkiv)

År 1876 - 1876 Underhåll - takomläggning
Torn
År 1888 - 1888 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1898 - 1899 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Axel Jonson (Hantverkare - Målare)

År 1904 - 1904 Underhåll - målningsarbete, interiör

A Almqvist, Vara (Hantverkare - Målare)

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

År 1904 - 1904 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Korvägg

A Almqvist, Vara (Hantverkare - Målare)

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

År 1904 - 1904 Ändring - ombyggnad, innertak
Innertaket kläs med pärlspont.
År 1922 - 1922 Underhåll - takomläggning
Torn. Järnplåt byts mot zinkplåt.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Underhåll - målningsarbete, interiör

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

År 1933 - 1933 Underhåll - omputsning
Exteriör och torn.
År 1938 - 1938 Underhåll - takomläggning
Kopparplåt på lanterninen och dess tak.
År 1948 - 1949 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad och nya golv.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Simon Andersson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1949 Teknisk installation - el

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Simon Andersson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1949 Fast inredning - bänkinredning

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Simon Andersson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1949 Underhåll - målningsarbete

Adolf Niklasson (Arkitekt)

K J R Johansson (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1949 Underhåll - grundförstärkning

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Simon Andersson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1949 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Simon Andersson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1955 Underhåll - exteriör
Avfärgning av fasader och uppsättning av nya hängrännor och stuprör.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Silikatfärg

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1968 - 1968 Underhåll - takomläggning
Kopparplåt på tornets och lanterninens takfall.

Raimund Saariste, Skövde (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1984 - 1984 Ändring - tilläggsisolering

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1989 - 1989 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av södra och västra fasaden.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, interiör

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och väggmålningar i kor.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1991 - 1991 Teknisk installation
Folievärme, manöverpulpet och handikapptoalett.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Specifika inventarier - textilskåp

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1997 - 1997 Underhåll - takomläggning
Långhus

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)