Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA OLTORP 3:1 - husnr 1, KVÄNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/137:13.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KVÄNUMS KYRKA (akt.)

1867 - 1867

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Kvänum
Varabygdens församling
Skara stift
Kvänum 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Kyrkan uppfördes på ny plats 1867 efter ritningar av arkitekt Per Axel Nyström. Bygget hade planerats sedan 1850-talet då gamla kyrkans bristfälliga tak hade orsakat stora skador. 1890 genomgick kyrkan en inre renovering och försågs med målade fält och bårder samt kamin. Först 1904 fick kyrkan en orgel, byggd av C A Härngren och med fasad ritad av Th. Thorén. 1928 skedde en ny renovering, varvid den medeltida dopfunten kompletterades.
1948 skedde en större renovering efter ritningar av arkitekt Adolf Niklasson. Exteriörens puts lagades och avfärgades. Nya yttertrappor höggs och ytterportarna kläddes med kopparplåt. Kaminerna re...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Tillhör Haraldus skola. Endast foten bevarad.

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1725 - 1725 Specifika inventarier - kyrkklocka
Inköpt från Norra Vånga.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Axel Nyström (Arkitekt)

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Torn

Axel Nyström (Arkitekt)

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Sakristia

Axel Nyström (Arkitekt)

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1867 - 1867 Nybyggnad - Korparti

Axel Nyström (Arkitekt)

Fredrik Bergström (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1867 - 1867 Specifika inventarier - kyrkklocka

C. A. Norling, Jönköping (Klockgjutare)

År 1890 - 1890 Underhåll - målningsarbete, interiör

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1890 - 1890 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målade fält och bårder.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1890 - 1890 Teknisk installation - värme
Kamin

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1904 - 1904 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

Thor Thorén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1928 - 1928 Specifika inventarier - dopfunt
Cuppa till medeltida fot.

F Thorenberg (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt utvidgat golv i kor, höjning av långhusgolv, borttagning av sakristidörrarnas tempelgavlar, ombyggnad av altarring, ny inredning i sakristia, utvidgning av läktare, rivning av trappa i vapenhus, nytt tak och golv där, läktarunderbyggnad med ny trappa, ombyggnad av bänkar, insättning av innanfönster med antikglas.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Underhåll - målningsarbete
Avfärgning av exteriör och interiör, övermålning av sistnämndas dekor från 1890.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Teknisk installation
Kaminen ersätts av elvärme. Tvättrum ordnas i sakristia.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Fast inredning - port
Nya långhusportar.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Fast inredning - altare

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Fast inredning - altaruppsats
Krucifix av trä.

Thorolf Engström (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1953 Fast inredning - orgel, orgelverk

Theodor Frobenius (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1968 - 1968 Specifika inventarier - textilskåp
Ordnas under läktare, varvid två bänkrader slopas.

Edgar Haasum (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1977 - 1977 Ändring - ombyggnad, interiör
Utvidgning av läktarunderbyggnad, restaurering av altarring.

Thorsten Thorén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1977 - 1977 Ändring - tilläggsisolering

Thorsten Thorén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1977 - 1977 Underhåll - målningsarbete, interiör

Thorsten Thorén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1977 - 1977 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Rullstolsramp

Thorsten Thorén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
Kororgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2002 Underhåll - exteriör
Renovering av tornöverbyggnad: Puts- och tegelskador åtgärdade. Ny plåtavtäckning. Översyn skiffertäckning. Nya lanterninväggar. Nygjorda dekorkulor.

Byggnadsfirma Kenneth Johansson AB (Byggmästare)

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

Sofiero Måleri (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2002 Underhåll - stomme
Reparation av rötskadad trästomme till tornöverbyggnad.

Byggnadsfirma Kenneth Johansson AB (Byggmästare)