Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA NAUM 13:1 - husnr 1, NAUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/133:04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NAUMS KYRKA (akt.)

1890 - 1893

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Naum
Varabygdens församling
Skara stift
Naum 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Under 1800-talet diskuterades en sammanbyggnad med grannsocknen Södra Kedum. Denna föll på en donation med ultimatum om nybyggen inom en viss tid. Beslutet fattades snabbt emedan kyrkan var för liten. Socknen bad om tillstånd hos konungen att få bygga av trä p.g.a. dålig ekonomi, brist på sten och fast grund. Den ritning som gjordes av Överintendentsämbetets Fritz Eckert upplevdes som "vacker och smakfull". Bygget genomfördes år 1892. Orgel tillverkades av C A Härngren i Lidköping. Elva år senare insattes en kamin. 1906 företogs yttre nymålning. En ny donation ledde till att korfönstren 1914 försågs med glasmålningar, samtidigt som ...

Läs mer i eget fönster

År 1890 - 1893 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn, två vapenhus

Fritz Eckert (Arkitekt)

Gustaf Persson, Lidköping (Byggmästare)

År 1890 - 1893 Nybyggnad - Torn

Fritz Eckert (Arkitekt)

Gustaf Persson, Lidköping (Byggmästare)

År 1890 - 1893 Nybyggnad - Sakristia

Fritz Eckert (Arkitekt)

Gustaf Persson, Lidköping (Byggmästare)

År 1890 - 1893 Nybyggnad - Vapenhus

Fritz Eckert (Arkitekt)

Gustaf Persson, Lidköping (Byggmästare)

År 1890 - 1893 Nybyggnad - Korparti

Fritz Eckert (Arkitekt)

Gustaf Persson, Lidköping (Byggmästare)

År 1891 - 1891 Specifika inventarier - kyrkklocka
Två stycken

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1903 - 1903 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1906 - 1906 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Ernst Törnqvist (Hantverkare - Målare)

År 1914 - 1914 Fast inredning - glasmålning
Korfönster

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster.
År 1926 - 1926 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Ernst Törnqvist (Hantverkare - Målare)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Kamin

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren utvidgas och sänks samt får underbyggnader. Vapenhuset i tornet får sänkt tak och fönstersmyg i söder. Sakristian flyttas till södra vapenhuset. Bänkarna kortas och får nya gavlar. Korfönster igensätts.

Carl Olsson, Vara (Byggmästare)

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete
Ny, ljus färgsättning.

Ernst Törnqvist (Hantverkare - Målare)

Olle Hellström (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Specifika inventarier - altartavla

Gerda Höglund (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1959 - 1959 Ändring
Återupptagning av korfönster.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Åke Arvidsson, Emtunga (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar (Arkiv)

År 1977 - 1977 Teknisk installation - VA
Toalett

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1982 Underhåll - målningsarbete
År 1981 - 1982 Ändring
Borttagning av främre bänkrad, dekorering av bänkgavlar, insättning av innanfönster i kor.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1981 - 1982 Ändring - tilläggsisolering
År 1986 - 1986 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1991 - 1991 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Kök och samlingsrum inreds i läktarunderbyggnaden och städförråd i norra vapenhuset.

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1993 - 1993 Specifika inventarier - textilskåp
År 1993 - 1993 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ramp till norra vapenhuset.

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning

Gert Johansson, Slutarp (Hantverkare - Plåtslagare)

Takskifferspecialisten AB (Entreprenör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Alf, Stig & Marina Enström (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - takomläggning
Ny plåtavtäckning på tornspiran.

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

År 2008 - 2008 Underhåll - exteriör
Reparation av tornfasad och del av sakristia. Byte av takkors.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

År 2008 - 2008 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ommålning fasad/listverk likt befintligt gulvitt/grått. Ommålning fönster i gråumbra.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

Enströms Måleri, Helås (Hantverkare - Målare)

År 2010 - 2010 Underhåll - takomläggning
Ny plåtavtäckning på kortak, reparation av underpanel efter rötskador. Nya stuprör, översyn av kulor och åskledare.

Gert Johanssons Plåtslageri AB (Hantverkare - Plåtslagare)

År 2010 - 2010 Underhåll - exteriör
Nya gavelkryss samt ny panel i långhusgavel ovan kor.
År 2010 - 2010 Ändring
Isolering av vind

Bygg & Isolering Vedum (Firma)