Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA LUNDBY 22:1 - husnr 1, SÖDRA LUNDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/121:14.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDRA LUNDBY KYRKA (akt.)

1200 - 1300

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Södra Lundby
Varabygdens församling
Skara stift
Södra Lundby kyrkan 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Kyrkan torde ha rests under 1200-talets förra hälft, vilket indikeras av dopfuntens datering, gråstensmurverket och dess romanska sydportal med sandstensomfattning. Kyrkan tycks ha haft ett fullbrett rakt kor, vilket ytterligare styrker en datering till nämnda tid.
1663 försågs kyrkorummet med nuvarande predikstol och vid samma tid även med läktare i två delar, varav den ena kom att brukas som sädesbinge. 1715 införskaffades en altaruppsats. 1749 spånades taket om på norra sidan och kyrkan försågs med bänkinredning. 1755 och 1759-60 genomfördes takreparationer.
1782 utvidgades kyrkan genom uppförandet av ett nytt kor med tr...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1300 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus återstår till stor del idag.
År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1300 - 1500 Nybyggnad - Vapenhus
År 1650 - 1700 Fast inredning - läktare
År 1663 - 1663 Fast inredning - predikstol
År 1715 - 1715 Fast inredning - altaruppsats

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1749 - 1749 Underhåll - takomläggning

Johansson, Hilding, Vedumsbygden, 1954 (Arkiv)

År 1749 - 1749 Fast inredning - bänkinredning
År 1782 - 1782 Nybyggnad - Korparti
Nytt, större kor med tresidig avslutning uppförs.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1782 - 1782 Ändring - tillbyggnad
Södra långhusväggen flyttas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1785 - 1785 Nybyggnad - Sakristia

Johansson, Hilding, Vedumsbygden, 1954 (Arkiv)

År 1785 - 1785 Nybyggnad - Vapenhus
Det senmedeltida vapenhuset av trä rivs och ersätts av ett nytt.
År 1796 - 1796 Ändring - ombyggnad, golv
Kalkstenshällar läggs in.
År 1811 - 1811 Underhåll - omputsning
Exteriör
År 1823 - 1823 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1836 - 1836 Ändring - ombyggnad, fönster
Upptagning av fönster i norr.
År 1845 - 1845 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad av läktare, insättning av dörrar i bänkkvarter, upptagning av ännu ett fönster i norr.
År 1845 - 1845 Underhåll - målningsarbete, interiör

Nils Ljungström, Sandhem (Hantverkare - Målare)

År 1868 - 1868 Ändring - ombyggnad, golv
Golv av plank läggs in.
År 1880 - 1880 Underhåll - omputsning
Omputsning och avfärgning av interiör.
År 1886 - 1886 Nybyggnad - Vapenhus
Rivning av vapenhus i söder och bygge av vapenhus av sten i väster.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1886 - 1886 Fast inredning - port
Igenmurning av sydport och upptagning av västport.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1893 - 1893 Teknisk installation - värme
Kamin
År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad, innertak

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1911 - 1911 Underhåll - målningsarbete, interiör

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Ändring
Ombyggnad av bänkinredning.

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Ändring - ombyggnad, port
Ny ytterport till kor.

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Underhåll - målningsarbete, interiör

Olle Hellström (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Centralvärme

H Zetterman (Konstruktör)

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1937 - 1937 Konservatorsarbeten
Konservering av läktarbröst, predikstol och altaruppsats, framtagning av ursprunglig färgsättning på sistnämnda.

Olle Hellström (Konservator)

Ärland Noréen (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1939 - 1939 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1944 - 1944 Ändring - ombyggnad, golv
Nya brädgolv i bänkkvarter emedan de gamla var rötskadade.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1953 - 1953 Teknisk installation - värme
Elvärme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1955 Fast inredning - orgel

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Nils Johansson, Liared (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar (Arkiv)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv pga röta, främre och bakre bänkrad bort.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, innertak

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Underhåll - målningsarbete
Putslagning med cement, avfärgning av exteriör och interiör.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1969 - 1969 Specifika inventarier - textilskåp

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2001 Underhåll - exteriör
Hel omputsning av exteriörens starkt skadade putsfasad. Nu hydrauliskt kalkbruk och kalkavfärgning. Exteriördetaljer i stål, plåt och trä, inklusive fönster, ommålade i ljusgrå linoljefärg. Översyn av yttertak. Plåtavtäckning takfot. Nya rännor o stuprör på sakristian.

Alf Cedergren (Arkitekt)

Enströms Måleri, Helås (Hantverkare - Målare)

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2001 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Ramp byggd av gamla kalkstenshällar. Omläggning av trappa. Översyn av vapenhusets ingång.

Alf Cedergren (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2001 Ändring - ombyggnad, golv
Rötskadade brädgolv byts mot nya med luftspalt. Ny mittgång av kalkstenplattor.

Alf Cedergren (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2001 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ljudanläggning installerad

Alf Cedergren (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2001 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring

Rahms Snickeri, Nossebro (Hantverkare - Snickare)

Ulla Engqvist (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2000 - 2001 Teknisk installation - el
Utbyte av elsystem inklusive styrsystem, radiatorer och bänkvärmare. Ny korbelysning.

Lundmarks El, Vedum (Firma)

År 2000 - 2001 Underhåll - takstol
Reparation av takstol. Översyn av isolering, ventilering av takfot och vind.

Tage Brolin (Byggmästare)

År 2000 - 2001 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av två bänkrader. Reparation av herrskapsbänk. Ommålning av bänkar i ekådring enligt påträffat äldre färgskikt.

Enströms Måleri, Helås (Hantverkare - Målare)

År 2000 - 2001 Underhåll - målningsarbete, interiör
Översyn och ommålning av innertak, listverk, fönster, dörrar, läktartrappa och orgelfasad. Ommålning och omklädning av altarring. Putslagning och ommålning av väggar med kalkputs. Kalkavfärgning i brutet vitt.

Alf Cederberg (Arkitekt)

Enströms Måleri, Helås (Hantverkare - Målare)

Tage Brolin (Byggmästare)