Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA LONG 8:1 - husnr 1, LONGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, Neg.nr. 04/146:21.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LONGS KYRKA (akt.)

1897 - 1897

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Long
Varabygdens församling
Skara stift
Long 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Kyrkan uppfördes 1897-98 på samma plats som sin föregångare. För ritningarna svarade arkitekt F A Wahlström, Skövde. 1912 installerades en orgel av Nordors & Co. 1933 fick långhuset innanfönster. En större men varsam renovering ägde rum 1947 med Axel Forssén som arkitekt. Kaminer och skorstenar togs bort när elvärme installerades. Belysningen elektrifierades. Långhuset fick nytt golv. Läktaren vidgades något och fick underbyggnader med samlingsrum och förråd. Orgeln renoverades och fick elfläkt. Koret fick ytterfönster för att skydda glasmålningarna. Altare och predikstol sänktes. Ett ljudtak i barock från den gamla kyrkan konserver...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1700 - 1750 Fast inredning - predikstol, ljudtak
År 1897 - 1897 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

F A Wahlström (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1897 - 1897 Nybyggnad - Torn

F A Wahlström (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1897 - 1897 Nybyggnad - Sakristia

F A Wahlström (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1897 - 1897 Nybyggnad - Korparti

F A Wahlström (Arkitekt)

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1897 - 1897 Specifika inventarier - kyrkklocka
Stor- och lillklocka

Joh. A. Beckman, Stockholm (Klockgjutare)

År 1898 - 1898 Specifika inventarier - dopfunt

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad, fönster
Insättning av innanfönster i långhus.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad. Skärmvägg mot läktartrappa. Träfiberskivor över pärlspontsfyllningar i tak.

Axel Forssén (Arkitekt)

Karl Levenby (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - el

Axel Forssén (Arkitekt)

Karl Levenby (Byggmästare)

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme
Elvärme

Axel Forssén (Arkitekt)

Karl Levenby (Byggmästare)

Sigurd Lidén (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Konservatorsarbeten
Konservering och uppsättning av ljudtak från gamla kyrkan.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekor i fönstersmygar.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, golv

Axel Forssén (Arkitekt)

Karl Levenby (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1947 - 1947 Underhåll - målningsarbete, interiör
Stor del av ursprunglig dekor övermålas, utom i koret.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Underhåll - takomläggning
Torntak

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1965 - 1965 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Putslagning och avfärgning av exteriör och tornrum. KC-puts och silikatfärg används.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1976 - 1976 Fast inredning - orgel, orgelverk

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1984 - 1984 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Torn

Kent Andersson (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - restaurering, interiör
Återställning av ursprunglig färgsättning och dekor. Nytt golv i vapenhus. Skärm mot läktartrappa ersätts av nytt räcke.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - omputsning
Exteriör

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - målningsarbete
Exteriör och interiör

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Teknisk installation - el

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Teknisk installation - värme
Folievärme

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Teknisk installation - högtalaranläggning
Ljudanläggning och manöverpulpet.

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1996 - 1996 Specifika inventarier - textilskåp

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)