Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARA KYRKAN 1 - husnr 1, VARA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Exteriör, neg.nr. 04/105:06.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VARA KYRKA (akt.)

1900 - 1902

Västra Götaland
Vara
Västergötland
Vara
Varabygdens församling
Skara stift
Kyrkogatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Fram till 1864 hade Vara socken en liten träkyrka, vilken då revs till förmån för en stenkyrka som skulle bli gemensam med Önum där den också uppfördes, under namnet Varnums kyrka. Redan ett par år senare hade järnvägen dragits igenom Vara som började expandera tack vare havreexporten. 1894 blev stationssamhället köping. Redan 1890 hade ett upprop gjorts för insamlande av medel till en egen kyrka. Åren 1901-02 restes den nygotiska kyrkan efter ritningar av arkitekt F A Wahlström, Skövde. Året därpå installerades en orgel tillverkad av Salomon Molander i Göteborg. 1926 drogs elektricitet in för belysning och tre år senare insattes de...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1200 Specifika inventarier - dopfunt

Hallbäck, Sven-Axel, Medeltida dopfuntar i Skaraborg, Västergötlands fornminnesförenings tidskift 1971-72. (Arkiv)

År 1500 - 1525 Specifika inventarier - altarskåp
År 1700 - 1750 Fast inredning - predikstol
År 1900 - 1902 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

F A Wahlström (Arkitekt)

T J Folcke (Byggmästare)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Torn

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

F A Wahlström (Arkitekt)

T J Folcke (Byggmästare)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Sakristia

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

F A Wahlström (Arkitekt)

T J Folcke (Byggmästare)

År 1900 - 1902 Nybyggnad - Korparti

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

F A Wahlström (Arkitekt)

T J Folcke (Byggmästare)

År 1903 - 1903 Fast inredning - orgel

Salomon Molander (Orgelbyggare)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1926 - 1926 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning

Axel Colliander (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1929 - 1929 Specifika inventarier - tornur

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1931 - 1931 Teknisk installation - värme
Centralvärme

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad, interiör
Alla nygotiska fyllningar döljs bakom masonit, bänkgavlarna ersätts med nya raka, dörren mellan kor och sakristia igensätts.

Adolf Sääf (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad, innertak
Ett tunnvalv av masonit slås under den öppna takstolen.

Adolf Sääf (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1933 - 1933 Fast inredning - altarring

Adolf Sääf (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1933 - 1933 Konservatorsarbeten
Barockpredikstol och gotiskt altarskåp från gamla kyrkan konserveras och ersätter den nygotiska altaruppsatsen och predikstolen.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson, Skövde (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1933 - 1933 Underhåll - målningsarbete, interiör
Den ursprungliga polykromeringen övermålas.

Axel Forssén (Arkitekt)

Axel Malmström (Hantverkare - Målare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Konservatorsarbeten
Predikstol

Olle Hellström (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgelverk samt kompletterande med ryggpositiv.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1965 - 1965 Teknisk installation - värme
Oljepanna installeras

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring - ombyggnad, golv
Nya golv i långhus och kor.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Rudolf Sandberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Fast inredning - altare

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Rudolf Sandberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Teknisk installation - VA
Toalett i vapenhus ersätter södra läktartrappan.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Rudolf Sandberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Teknisk installation - högtalaranläggning

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Rudolf Sandberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Underhåll - målningsarbete

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

Rudolf Sandberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1967 - 1967 Ändring
Borttagning av södra vapenhustrappan och uppsättning av mellanvägg i skrudkammare.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Rudolf Sandberg (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1978 - 1978 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Rullstolsramp vid norra mittporten.

Leif Ahlkvist (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
Kororgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Inventarium över svenska orglar, Skara stift, 1989. (Arkiv)

År 1985 - 1986 Underhåll - omputsning
Omputsning av torn.

Rolf Gustavsson, Vara (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1985 - 1986 Underhåll - takstol

Rolf Gustavsson, Vara (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1985 - 1986 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Rolf Gustavsson, Vara (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Dopfunt

Stenkonservatorn, Stockholm (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Ändring - restaurering, interiör
Ursprunglig öppen takstol tags fram, masonit över fyllningar tags bort, läktarunderbyggnad uppförs, toalett i vapenhus tags bort, dörr mellan kor och sakristia återupptages, tornrum byggs om till körrum, putslagning på torn.

Sture Svensson (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Fast inredning - altarring

Sture Svensson (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Specifika inventarier - textilskåp

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - VA
Toalett i läktarunderbyggnad.

Sture Svensson (Arkitekt)

Tage Brolin (Byggmästare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ursprunglig polykromering med bårder och textband återställs delvis.

Alf, Stig & Marina Enström (Hantverkare - Målare)

Rolf Karlsson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1994 - 1994 Konservatorsarbeten
Predikstol och altarskåp.

Rolf Karlsson (Konservator)

Sture Svensson (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2001 - 2001 Underhåll - takomläggning
Renovering av tornspiran, översyn av stomme och spirkors, ny plåtavtäckning.

Dalängen byggteknik (Entreprenör)

År 2001 - 2001 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Avfärgning av tornfasad likt befintligt.

Dalängen byggteknik (Entreprenör)