Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA ÖGLUNDA 25:1 - husnr 1, ÖGLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Öglunda, ext, negnr 04-231-24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖGLUNDA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Öglunda
Valle församling
Skara stift
Öglunda kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

ÖGLUNDA KYRA - Kyrkan är troligen uppförd under 1100-talet och bestod, enligt Peringskiölds Monumenta, av ett rektangulärt långhus, rakt avslutat kor och ett västtorn. Troligen användes redan nu tornets bottenvåning som vapenhus. Söder om tornet var en utbyggnad, möjligen ett trapphus. Kyrkan skall, enligt Peringskiöld, en tid ha varit övergiven, men ha restaurerats nyligen (1670-talet) på bekostnad av Johan Hindersson Reuter, Levene. Av den medeltida kyrkan återstår det före detta koret (nu dopkapell) och tornet.
På 1600-talet eller 1700-talet tillbyggdes en korsarm i norr ( nuvarande långhus). En läktare skall efter tillbyggnaden...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Fasaden ritad av Niklsson.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Torn
I tornets bottenvåning inryms sakristia sedan restaureringen 1949-51 under arkitekt Adolf Niklasson
År 1100 - 1249 Ändring - tillbyggnad
Dopkapell, ursprungligen kor
År 1700 - 1799 Nybyggnad - Gravkor
År 1753 - 1753 Ändring - tillbyggnad
Långhuset vidgat åt norr.
År 1883 - 1883 Ändring - tillbyggnad
Långhuset tillbyggt mot söder

Peter Anders Pettersson (Arkitekt)

År 1883 - 1883 Specifika inventarier - altartavla
Altarkors
År 1883 - 1883 Fast inredning - predikstol
År 1883 - 1883 Fast inredning - bänkinredning
År 1883 - 1883 Nybyggnad - Korparti
Nytt kor vid södra muren i ny tillbyggnad mot söder

Peter Anders Pettersson (Arkitekt)

År 1883 - 1883 Ändring - ombyggnad, interiör
Det ursprungliga koret omändrat till sakristia, vilket det förblev till 1949. Nytt innertak.
År 1883 - 1883 Fast inredning - altaruppsats
Altarkkors, nu i dopkapellet.
År 1929 - 1930 Ändring - ombyggnad, port
Ny huvudportal, förlagd i nordfasaden.
År 1929 - 1930 Fast inredning - altare
Nytt altare.
År 1929 - 1930 Ändring - ombyggnad, interiör
Trägolv under bänkarna, innanfönster, ny färgsättning mm. Plywood över läktarbröstet.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1929 - 1930 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Planering, dränering, vedbod.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1949 - 1950 Underhåll - interiör
Det ursrpungliga östkoret förändrat till dopkapell. Tornets bottenvåning inrett till sakristia.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nytt innertak.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
Två bänkpar bort. Koret utvidgat mot norr. Ny läktartrappa. Förhöjt golv innanför altarringen.
År 1949 - 1950 Fast inredning - orgel

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1949 - 1950 Teknisk installation - el
Värme och belysning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1949 - 1950 Fast inredning - bänkinredning
År 1951 - 1951 Specifika inventarier - dopfunt
År 1980 - 1980 Fast inredning - glasmålning
Glasmålningar i altarväggens fönsteröppningar.

Folke Heybroek (Konstnär)

År 1990 - 1990 Underhåll - interiör
Lagning och ommålning.
År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad, interiör
Altarkorset flyttat till dopkapellet. Gradäng innanför altarringen avlägsnas. En ljuskrona flyttas ned från vinden.