Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA VÄSTRA GERUMS KYRKA 1:1 - husnr 1, VÄSTRA GERUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västra Gerum, ext, negnr 04/210:12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA GERUMS KYRKA (akt.)

1100 - 1349

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Västra Gerum
Ardala församling
Skara stift
Västra Gerums kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Byggnadshistorik
VÄSTRA GERUMS KYRKA - Västra Gerums kyrka uppfördes under tidig medeltid, möjligen som en "Annakyrka". Den ursprungliga kyrkan hade i öster ett smalare, rakt kor samt möjligen absid. Rester av koret påträffades vid utgrävningar 1950. Av denna kyrka återstår såväl tornet som huvuddelen av långhuset. Även dopfunten är bevarad från denna tid. Från senmedeltid finns en lillklocka och den dragring och den nyckelskylt som nu sitter på västporten. Under senmedeltid valvslogs troligen kyrkan och försågs med dekormålning av mäster Amund. Fragment av målningarna är framtagna och bevarade. Möjligen ombyggdes och förhöjdes samt...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Nybyggnad
År 1100 - 1349 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1450 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
År 1650 - 1700 Fast inredning - altaruppsats
År 1678 - 1678 Fast inredning - predikstol
År 1694 - 1694 Nybyggnad - Vapenhus
I söder. Rivet 1910.
År 1740 - 1799 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian är samtida med koret eller tillbyggd kort tid därefter.
År 1740 - 1740 Nybyggnad - Korparti
År 1740 - 1740 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
År 1755 - 1755 Nybyggnad - Sakristia
År 1840 - 1850 Underhåll - takomläggning
Långhusets takspån utbyts mot skiffer.
År 1840 - 1850 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett halvrunt korfönster upptages. Altaruppsatsen ersätts av ett förgyllt träkors.
År 1909 - 1910 Fast inredning - bänkinredning
År 1909 - 1910 Ändring - ombyggnad, interiör
Trägolv under bänkarna. Enn halvrunt korfönster igensätts. Vapenhus rivs.Målning in-och utvändigt. Gamla altaruppsatsen återinsätts i kyrkorummet.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1909 - 1910 Konservatorsarbeten
Predikstol och altaruppsats.

Wilhelm Pettersson (Konstnär - Dekormålare)

År 1930 - 1930 Fast inredning - orgel

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1930 - 1930 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning mot norr.
År 1940 - 1940 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och predikstol.

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1950 - 1951 Underhåll - exteriör
Grundförstärkning, omputsning. Målning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Vägg mellan torn och långhus och läktaren rivs. Vapenhuset välvs. Isolering. Mittgången breddas och koret utökas mot väster. Målning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Teknisk installation - el
Elvärme.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1950 - 1951 Konservatorsarbeten
Framtagning av nyupptäckta väggmålningar.

Olle Hellström (Konservator)

År 1958 - 1959 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och predikstol.

Olle Hellström (Konservator)

År 1971 - 1971 Underhåll - omputsning
År 1992 - 1992 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i väster.
År 1992 - 1992 Fast inredning - orgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2008 - Okänt Underhåll
Tjärning av spåntak på torntak.