Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA SKÄRV 21:1 - husnr 1, SKÄRVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skärvs kyrka, ext, negnr 04-227-14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÄRVS KYRKA (akt.)

1788 - 1789

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Skärv
Valle församling
Skara stift
Skärvs kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

SKÄRVS KYRKA - En kyrka uppfördes under 1100-talet på nuvarande kyrkplats i Skärv. Enligt Peringskiöds Monument hade kyrkan rektangulärt långhus med torn, kor med absid i öster, vapenhus i söder, ett gravkapell med barockspira i väster och en liknande utbyggnad söder om koret. Kyrkan ägde från 1600-talets mitt en orgel med fyra stämmor. Från den gamla kyrkan är bevarat en lampett av järn och troligen delar av nordmuren. 1785 beslutades om uppförandet av en ny kyrka. Kyrkan började byggas 1787, troligen delvis på den gamla grunden, och färdigställdes 1788. Byggnationen leddes av byggmästare Sven Westman från Stora Munkabo i Skärv....

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1799 Specifika inventarier - altartavla
Två altartavlor, nu hängande på långhusvägg.
År 1788 - 1789 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Osäkert huruvida murverk kvarstår från den medeltida kyrkan.

Sven Westman (Byggmästare)

År 1788 - 1789 Nybyggnad - Torn

Sven Westman (Byggmästare)

År 1788 - 1789 Nybyggnad - Sakristia

Sven Westman (Byggmästare)

År 1788 - 1789 Nybyggnad - Korparti

Sven Westman (Byggmästare)

År 1877 - 1877 Fast inredning - orgel
Till stor del bevarad.

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1909 - 1909 Ändring - ombyggnad, interiör
Golvet sänkes, nya fönster, lagning murar, målning, nya läktartrappor mm.
År 1909 - 1909 Fast inredning - predikstol
År 1909 - 1909 Fast inredning - altarring
År 1909 - 1909 Fast inredning - altaruppsats
År 1909 - 1909 Fast inredning - altare
År 1909 - 1909 Fast inredning - bänkinredning
År 1914 - 1914 Specifika inventarier - altartavla

Louise af Geijerstam (Konstnär)

År 1923 - 1923 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Årtalet något tveksamt.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Underhåll
Lagning och ommålning av ytter- och innerväggar. Målning innertak.
År 1935 - 1935 Specifika inventarier - dopfunt

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad.

Th. Frobenius & Sonner (Orgelbyggeri)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - el
År 1971 - 1971 Underhåll - exteriör
Omputsing, målning av dörrar mm. Något osäkert årtal.
År 1978 - 1978 Underhåll - interiör
Målning, bättring av puts, isolering. Tre bänkar på varje sida avlägsnade.
År 1978 - 1978 Fast inredning - altare
Dopaltare.