Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA SKRELUNDA 7:1 - husnr 3, BJÄRKLUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bjärklunda kyrka, ext, negnr 04-212-24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÄRKLUNDA KYRKA (akt.)

1781 - 1781

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Härlunda
Ardala församling
Skara stift
Bjärklunda kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

BJÄRKLUNDA KYRKA - Bjärklunda kyrka uppfördes gemensamt för Bjärka och Härlunda församlingar 1781. Den ersatte då två nu rivna medeltidskyrkor, belägna på annan plats. Byggnationen föregicks av diskussioner om kyrkans läge. Enligt en skröna spände Per Tham på Dagsnäs sina oxar framför ett lass med sten och där oxarna stannade skulle kyrkan byggas. Visst material från de gamla kyrkorna återanvändes. De apostlamålningar från 1726 som finns i Bjärklunda kyrkas läktarbröst hämtades från Härlunda medeltidskyrka. En före detta altaruppsats, nu på långhusväggen och ett huvudbanér är troligen också från 1700-talet, möjligen även bänkdörrar....

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
En dopfunt i koret och två cuppor i vapenhuset.
År 1700 - 1799 Fast inredning - altaruppsats
Nu på långhusväggen.
År 1726 - 1726 Fast inredning - läktare
Läktarbröst från föregående kyrka i Bjärka eller Härlunda.
År 1781 - 1781 Nybyggnad

Sven Westman (Byggmästare)

År 1781 - 1781 Nybyggnad - Korparti
Ursprungligen uppfört som sakristia, fungerar sedan 1861 som kor.
År 1840 - 1840 Underhåll - takomläggning
År 1848 - 1848 Underhåll - interiör
År 1850 - 1870 Fast inredning - predikstol
År 1861 - 1861 Nybyggnad - Sakristia

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1862 - 1862 Nybyggnad - Torn

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Fast inredning - orgel

Gustaf Adolf Setterquist (Orgelbyggare)

År 1881 - 1881 Fast inredning - altaruppsats

Mayrische k. Hof, Kunstanstalt, München (Firma)

År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya takpanel och färgsättning i vitt och guld.
År 1929 - 1929 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster av samma utformning som de gamla.
År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny ingång i sakristian och igenmurning av den gamla ingången. Nya trägolv under bänkarna, framtagande av en medeltid dopfunten i koret, ny färgsättning mm.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson (Konstnär)

År 1932 - 1932 Teknisk installation - värme
Troligen lågtrycksånga.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Konservatorsarbeten
Fernissa avlägsnas från läktarbröstet. Konservering av altaruppsats och kormålningar.

K J R Johansson (Konstnär)

År 1964 - 1964 Underhåll - målningsarbete, interiör

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

År 1970 - 1970 Fast inredning - orgel, orgelverk

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1974 - 1974 Underhåll
Takomläggning, plåtarbeten, reparation av fönster, isolering och nya bjälklag i tornet.
År 1986 - 1986 Konservatorsarbeten
Kormålningar.

Alf Hedman (Konservator)

År 2004 - 2004 Ändring - ombyggnad, interiör
Koret utökat mot väster. Borttagning av bänkar i öster.

Anders Dahlborg (Hantverkare - Snickare)

M-H:s Måleri AB, Skara (Hantverkare - Målare)

År 2006 - 2006 Teknisk installation - värme
Byte av värmeanläggning: Borrning för bergvärme. Installation av värmepump i befintligt pannrum, nya rör och radiatorer.

Anders Dahlborg (Hantverkare - Snickare)

Yvonne Lilja (Arkitekt)

År 2006 - 2006 Underhåll
Pannskorsten borttagen i samband med byte av värmesystem. Översyn av isolering på vind.

Yvonne Lilja (Arkitekt)