Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA SKALLMEJA 24:1 - husnr 1, SKALLMEJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skallmeja kyrka, ext, negnr 04-205-08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKALLMEJA KYRKA (akt.)

1868 - 1868

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Skallmeja
Ardala församling
Skara stift
Skallmeja kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

SKALLMEJA KYRKA - Kyrkan föregicks av en medeltidskyrka av sten på samma plats. Denna hade, enligt en inventering 1828, torn och sakristia. Från föregångaren har bevarats en tidigmedeltida dopfunt, åtta senmedeltida helgonbilder, ett trumfkrucifix (möjligen tidigt 1300-tal) en skulptur av Kristus som smärtoman, en altaruppsats från 1736, en medeltida kyrkklocka och en tillverkad av Eric Näsman 1725. Vid 1918 års inventering förvarades skulpturerna på vinden. En madonnaskulptur finns på Västergötlands museum. Nuvarande kyrka uppfördes 1868, troligen med helt nytt material och på helt ny grund. Från byggnadstiden har troligen bevarats...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1736 - 1736 Fast inredning - altaruppsats
År 1868 - 1868 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.
År 1868 - 1868 Nybyggnad - Torn
År 1868 - 1868 Nybyggnad - Sakristia
År 1868 - 1868 Nybyggnad - Korparti
År 1868 - 1868 Fast inredning - altaruppsats
År 1868 - 1868 Fast inredning - bänkinredning
År 1868 - 1868 Fast inredning - altarring
År 1868 - 1868 Fast inredning - läktare
År 1913 - 1913 Underhåll - takomläggning
Takets tegel utbts mot skiffer. Årtalet något osäkert.
År 1913 - 1913 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya innerdörrar, isolering över långhustaket, ommålning. Årtalet något osäkert.
År 1925 - 1925 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig igensättning av korfönster, målning, omplacering av äldre inventarier.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - värme

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning åt söder.
År 1968 - 1968 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt dopaltare, ny gångmatta, ny färgsättning. Utvidning av korgolv. Nytt underrede till altaruppsatsen. Sakristian: Igensättning av fönster, nytt innertak, skåp, altare.

Lars Rune Bengtsson (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Teknisk installation - el
Utbyte av befintligt elsystem.
År 1993 - 1993 Fast inredning - bänkinredning
Borttagning av bänkar i väster och norr.
År 1999 - 1999 Underhåll - omputsning

Zälles Byggservice AB, Götene (Entreprenör)