Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA MARUM 21:1 - husnr 1, MARUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Marums kyrka, ext, negnr 03-277-07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARUMS KYRKA (akt.)

1130 - 1139

1680 - 1730

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Marum
Ardala församling
Skara stift
Marums kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

MARUMS KYRKA - Kyrkan uppfördes under tidig medeltid. Utgrävningar på 1930-talet visade att den första kyrkan hade rakt avslutat, smalare kor i öster. Från denna tid stammar västra delen av det nuvarande långhuset, dopfunten, en madonnaskulptur, en järnbeslagen port, lillklockan och bräder med ristade ornament, nu på en tornvåning. Över långhuset finns 13 medeltida takstolar. Virket i takstolarna daterades 1990 med hjälp av dendrokronologi till 1114-1117. På södra långhusväggen finns fragment av en 1100-talsmålning (ängel) och övermålning (en stor rundel) från 1400-talet. Från senare delen av medeltiden finns även en gotisk fönsterö...

Läs mer i eget fönster

År 1130 - 1139 Nybyggnad
Långhus. Dateringen är denrokronologisk bestämd till intervallet 1130-39. Tornet, eventuellt ursprungligen en fristående klockstapel, är av okänd ålder.

Årtalet något osäkert. (Arkiv)

År 1680 - 1730 Nybyggnad
Troligen av en ombyggd klockstapel.
År 1698 - 1698 Fast inredning - altaruppsats
Delvis bevarad.
År 1783 - 1785 Nybyggnad - Korparti
År 1783 - 1785 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster.
År 1783 - 1785 Fast inredning - altare
Delvis bevarat.
År 1783 - 1785 Ändring - ombyggnad, interiör
Fönstren förstoras. Ny predikstol och nytt, ännu bevarat, krucifix.
År 1830 - 1849 Nybyggnad - Sakristia
År 1830 - 1830 Nybyggnad - Sakristia
Av trä. Riven 1862-1864.
År 1830 - 1870 Ändring - ombyggnad
Tornet repareras, fönstren förstoras, nya fönsterglas. Ny predikstol.
År 1862 - 1864 Nybyggnad - Sakristia
Sten.
År 1871 - 1871 Fast inredning - läktare
Vidgas för att få plats med nytt orgelharmonium.
År 1874 - 1878 Underhåll
Altaret ombyggs, ommålning, yttartaket överses.
År 1932 - 1933 Ändring - ombyggnad, interiör
Gamla altaruppsatsen och altaret kompletteras och återinsätts. Gamla dopfunten åter i bruk som dopfunt. Tornets bottenvåning inreds till vapenhus. Läktaren avlägsnas.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1932 - 1933 Fast inredning - bänkinredning
Ny

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1932 - 1933 Fast inredning - predikstol
Ny.

Allan Berglund (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1932 - 1933 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren görs rundbågiga istället för rektangulära. Dubbla glas.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1932 - 1933 Ändring - ombyggnad, port
Ny port. Mellan vapenhus och långhus en romansk portal, där ny ekdörr insätts. Ny port i sakristian.
År 1932 - 1933 Ändring - ombyggnad, yttertak
Sadeltak istället för pulpettak på sakristian. Spåntaken utbyts mot tegeltak.
År 1932 - 1933 Konservatorsarbeten
Väggmålnngar och träskulpturer.
År 1932 - 1933 Fast inredning - altarring
Ombyggs.

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - el
Elektrisk värme och belysning.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel

Herman Nordfors & Co (Orgelbyggare)

År 1956 - 1956 Konservatorsarbeten
Träskulpturerna.

Olle Hellström (Konservator)

År 1956 - 1956 Underhåll - målningsarbete
Interiören.

Olle Hellström (Konservator)

År 1992 - 1992 Underhåll - omputsning
Fasadrenovering.
År 1992 - 1992 Teknisk installation - värme
Värmefolier under bänkarna.