Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA HERTIGABO 6:1 - husnr 1, SKÅNINGS-ÅSAKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

S-Åsaka, ext, neg 04-218-06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÅNINGS-ÅSAKA KYRKA (akt.)

1873 - 1873

1873 - 1873

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Skånings-Åsaka
Valle församling
Skara stift
Skånings-Åsaka kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

SKÅNINGS-ÅSAKA KYRKA uppfördes 1873 efter ritningar av byggmästare FD Bergström, Skara och arkitekt Albert Törnqvist. Per Thorsén, Varola, var byggmästare. I arbetena deltog stenhuggare Johan Kruse, Varola, snickare Bergström, Skara, målarmästare Lugner, Skara och ett 80-tal sockenbor. Kyrkan uppbyggdes "till fiol och handklaver". Thorsén stod även bakom en del av inredningen. Kyrkan föregicks av en medeltidskyrka strax öster om nuvarande kyrka, förstorad 1761 och raserad 1871. Föregångaren bestod av ett rektangulärt långhus och fullbrett, rakt avslutat kor i öster, sakristia i norr, vapenhus i söder och ett litet, ridande klocktorn...

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1799 Fast inredning - altaruppsats
År 1873 - 1873 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Sakristia

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad

Per Thorsén (Byggmästare)

År 1873 - 1873 Fast inredning - bänkinredning
År 1873 - 1873 Fast inredning - predikstol
År 1873 - 1873 Fast inredning - läktare
År 1873 - 1873 Fast inredning - altare
År 1873 - 1873 Fast inredning - altarring
År 1873 - 1873 Fast inredning - skrank
År 1895 - 1895 Fast inredning - orgel

Johannes Magnusson (Orgelbyggare)

År 1914 - 1915 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny färgsättning, påbyggnad av altarskranket, väggfasta bänkar tillkommer troligen.
År 1933 - 1933 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgas i söder.
År 1949 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
1700-talets altaruppsats återinsätts i kyrkorummet, ny läktartrappa.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)

År 1949 - 1950 Konservatorsarbeten
Calvariegrupp
År 1949 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk värme.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1969 - 1969 Underhåll - takomläggning
Årtalet något osäkert.
År 1980 - 1980 Underhåll - interiör
Lagning av spricka, målning.
År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
Renovering.

Magnussons orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1982 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad, borttagning av bänkar.
År 1986 - 1986 Underhåll - exteriör
Översyn puts, målning mm.

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1987 - 1988 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i väster, minneslund anläggs.