Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SKARA EGGBY 2:5 - husnr 1, EGGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Eggby kyrka, ext nö, negnr 04-219-10.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EGGBY KYRKA (akt.)

1759 - 1759

Västra Götaland
Skara
Västergötland
Eggby
Valle församling
Skara stift
Eggby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

EGGBY KYRKA - Eggby kyrka uppfördes under tidig medeltid. Från denna tid är tornets nedre del och en dopfunt bevarade. På kyrkogården finns även en runsten. Från 1600-talet är bevarat två träskulpturer tillhörande en i övrigt okänd altaruppsats. Nuvarande långhus med tresidigt östkor uppfördes 1759. Tornets spira ersattes samtidigt av en huv. En sakristia uppfördes på bekostnad av Johan Fredrik de Bruce, Ölanda som lät bygga gravkammare under dess golv.
Altaruppsatsen utfördes 1780 av Johan Magnus Hammerdal. De två altartavlorna och predikstolen är från samma tid. Vid tillkomsten av 1829 års inventarieförteckning uppges kyrkogårde...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1529 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1600 - 1699 Specifika inventarier - altartavla
Förvaras idag över sydportalen i långhuset.
År 1759 - 1759 Nybyggnad
Två skulpturer, förvaras idag över sydportalen i långhuset.
År 1759 - 1759 Nybyggnad - Korparti
År 1759 - 1759 Nybyggnad - Sakristia
Gravkor under sakristiegolvet.

Johan Fredrik de Bruce till Ölanda (Byggherre)

År 1759 - 1759 Ändring - ombyggnad, yttertak
Huvtak på tornet.
År 1759 - 1759 Nybyggnad - Gravkor
Under sakrisitan.

Johan Fredrik de Bruce till Ölanda (Byggherre)

År 1780 - 1780 Fast inredning - altaruppsats

Johan Magnus Hammerdahl (Konstnär - Bildhuggare)

År 1890 - 1899 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster
År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad, interiör
Ommålning. Troligen nuvarande läktarbröst, altarring och tak.
År 1903 - 1903 Fast inredning - bänkinredning
Delvis nuvarande.
År 1915 - 1915 Fast inredning - orgel

Eskil Lundén (Orgelbyggare)

År 1927 - 1929 Ändring - ombyggnad, interiör
Underliggande färg på predikstol och altaruppsats framtages. Nya bänkgavlar. Plywood på läktarbröstet och altarringen.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson (Konstnär - Dekormålare)

År 1927 - 1929 Underhåll - interiör
Putslagning och omkalkning. Invändig målning.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1927 - 1929 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Värme, belysning, orgelfläkt.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1970 - 1970 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i väster.
År 1970 - 1970 Underhåll - exteriör
Putslagning .

Olle Andersson (Byggmästare)

År 1974 - 1974 Underhåll - interiör
Putslagning och målning. Isolering.

Lennart Olsson (Arkitekt)

År 1987 - 1987 Underhåll - exteriör
Sockelns cementputs avlägsnas.

Kenneth Johansson (Byggmästare)

År 1991 - 1991 Underhåll - interiör

Stellan Lindholm (Hantverkare - Målare)

År 1992 - 1992 Specifika inventarier - textilskåp