Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING ÖRSLÖSA 17:1 - husnr 1, ÖRSLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Örslösa kyrka ext negnr 03-155-07

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖRSLÖSA KYRKA (akt.)

1800 - 1800

1800 - 1800

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Örslösa
Örslösa församling
Skara stift
Örslösa 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1998

Historiken kompletterad vid inventeringen 2003:
ÖRSLÖSA - Örslösa nuvarande kyrka föregicks av en stenkyrka från 1100-talet. Denna utvidgades i väster på 1200-talet och fick ett torn senare under medeltiden. Från medeltiden är en dopfuntsfot och en liljesten bevarade. Före 1671 uppfördes i norr det Kaggska gravkoret med lökformad spira.
Frågan om kyrkans utvidgande uppkom redan på 1700-talet. Flera förslag ritades, bland annat av Gustav Westman 1780 och Lars Westman 1798. Hela kyrkan utom tornet och västgaveln revs år 1800 och en ny kyrka uppfördes. Ritningarna var framtagna av Carl Fred vid Överintendentämbetet. Kistorna från...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Ändring - tillbyggnad
Den medeltida kyrkan förlängdes åt väster. Idag kvarstår endast delar av västmuren.
År 1300 - 1529 Nybyggnad - Torn
År 1800 - 1800 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor.

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1800 - 1800 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Carl Fred (Arkitekt)

År 1800 - 1800 Nybyggnad - Korparti

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1847 - 1847 Fast inredning - orgel

Johan Niklas Söderling (Orgelbyggare)

År 1901 - 1902 Fast inredning - altarring

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1901 - 1902 Fast inredning - predikstol

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1901 - 1902 Fast inredning - altaruppsats

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1901 - 1902 Ändring - ombyggnad
Bland annat borttages korläktaren.
År 1901 - 1902 Fast inredning - bänkinredning

Axel Lindegren (Arkitekt)

År 1912 - 1912 Fast inredning - orgel

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1935 - 1936 Fast inredning - bänkinredning
Gavlar ombygges. En panel med äldre bänkgavlar uppsättes i koret.
År 1935 - 1936 Underhåll - målningsarbete
År 1936 - 1936 Underhåll - takomläggning
Reparation och omläggning av skiffertak. Byggmästare var Karl Bengtsson. Arbetare var Bengt, Josef och Rune Bengtsson samt Oskar Karlsson och Olle Fridén, Sparlösa. (Brädlapp med inskrift påträffad vid renoveringen 2003-2007).

Karl Bengtsson (Byggmästare)

År 1938 - 1938 Teknisk installation - värme
Ett förslag godkänns.
År 1958 - 1958 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt av gnejs samt dopaltare.
År 1959 - 1959 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i sydöst. Årtalet något osäkert.

Stadsträdgårdsmästare Artur Hermansson, Trollhättan (Trädgårdsarkitekt)

År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel, orgelverk

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1968 - 1969 Underhåll - målningsarbete, interiör

Olle Hellström (Konservator)

År 1968 - 1969 Fast inredning - läktare
Läktarunderbyggnad med ny trappa, sakristia och toalett.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1968 - 1969 Fast inredning - bänkinredning
Borttagna under läktaren samt närmast koret.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1985 - 1985 Underhåll - exteriör
Putsrenovering

Sven-Olof Billing (Hantverkare - Murare)

År 1987 - 1987 Fast inredning - bänkinredning
Två bänkar vid varje sida tas bort vid koret.
År 1988 - 1988 Underhåll - exteriör
Total putsrenovering, handledare i väster, borttagande av skorsten.
År 2003 - 2007 Underhåll - exteriör
Dränering och isolering av grund. Mindre putslagningar och sockelarbeten. Delvis nya hängrännor och stuprör.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

År 2003 - 2007 Ändring
Avser takstol och interiör. Förstärkning av takstol och mur för att motverka rörelser och sättningar. Förstärkningskonstruktion av ram och dragband. Sanering och isolering av vind och bjälklag

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

Flygfältsbyrån AB (Konstruktör)

År 2003 - 2007 Underhåll - interiör
Gravkrypta inspekterad.
År 2003 - 2007 Underhåll - Omputsning, interiör
Omputsning/putslagning på kyrkorummets väggar. Inslag av originalputs från 1800. Lagning, finputs och kalkavfärgning.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

År 2003 - 2007 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av kyrkorummets innertak, läktarbröst och bänkar samt vapenhusets väggar. Ommålning av altaruppsats, predikstol och psalmnummertavlor.

Darwalls Konserveringsateljé AB (Konservator)

Enströms Måleri, Helås (Hantverkare - Målare)

År 2003 - 2007 Underhåll - fönster
Förstärkning av fönstervalv. Ommålning av bågar, karmlagning. Friläggning av stenrelief.

Bygg-tjänst i Främmestad AB (Entreprenör)

Enströms Måleri, Helås (Hantverkare - Målare)

År 2003 - 2007 Teknisk installation - el
Nya elkablar på vind och till ljuskronor.

Söne El AB (Firma)