Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING ÅSAKA 16:1 - husnr 1, KÅLLANDS-ÅSAKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kållands-Åsaka kyrka, ext negnr 03-130-24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÅLLANDS-ÅSAKA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Kållands-Åsaka
Kållands-Råda församling
Skara stift
Kållands-Åsaka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

KÅLLANDS-ÅSAKA KYRKA - Kyrkans äldsta delar, kor och östra delen av långhuset, uppfördes troligen på 1200-talet. Från denna tid härstammar även dopfunt och ett krucifix, medan en madonnaskulptur är från 1300-talets slut och en påveskulptur från 1400-talet. På 1400-talet tillkom sakristia och vapenhus och kyrkorummet valvslogs. Ca 1470 dekorerades kyrkan med kalkmålningar. I Peringskiölds Monumenta från 1671 består kyrkan av ett rektangulärt långhus och ett lägre och smalare rakslutet kor, helt av sandsten. Den nuvarande altaruppsatsen, troligen tillverkad av Johan Aureller d.y., inköptes 1686. Predikstolen, även denna troligen av A...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor.
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1400 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1529 Nybyggnad - Vapenhus
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, valvslagning
År 1450 - 1499 Arkitekturbunden utsmyckning
Kalkmålningar.
År 1686 - 1686 Fast inredning - altaruppsats
Konstnären något tveksam.

Johan Aureller d y (Konstnär)

År 1702 - 1702 Fast inredning - predikstol
Konstnären något tveksam.

Johan Aureller d y (Konstnär)

År 1755 - 1755 Brand
År 1780 - 1799 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av trä i väster.
År 1781 - 1781 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt mot väster
År 1781 - 1781 Ändring - ombyggnad
Återuppbyggd efter brand
År 1868 - 1868 Ändring - ombyggnad
Tillbyggnaden i väster ersätts av en tillbyggnad av tegel. Påmurning av övriga murar. Tegelfris. Troligtvis får kyrkorummet nu en målad kvaderstensimitation.
År 1897 - 1897 Specifika inventarier - altartavla
Numera placerad på långhusväggen.

Sven August Linderoth (Konstnär)

År 1915 - 1917 Fast inredning - orgel

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1931 - 1932 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i nordöst.
År 1946 - 1948 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen konserveras och återuppsätts. Konservering av predikstol och skulpturer.

Olle Hellström (Konservator)

År 1946 - 1948 Ändring - ombyggnad, interiör
Kvaderstensimitationen övermålas. Bänkar avlägsnas i öster. Ny västport. Nya fönster. Breddning av mittgången. Övergolv av bräder avlägsnas.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1946 - 1948 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.
År 1946 - 1948 Teknisk installation - värme
Elvärme installeras.
År 1946 - 1948 Fast inredning - läktare
Läktarstolparna flyttas och läktarbröstet görs rakt.
År 1959 - 1959 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ytterligare en kyrkogård anläggs på motsatt sida vägen.

Stig K Hermansson (Trädgårdsarkitekt)

År 1991 - 1991 Fast inredning - orgel
Ny läktarorgel.
År 1991 - 1991 Fast inredning - läktare
Läktaren förminskas.
År 1994 - 1994 Ritning godkänd / bygglov
Textilskåp.

Ulla Engqvist (Konservator)

År 1996 - 1998 Underhåll - exteriör
Omläggning av tak. Komplettering av takstolar på sakristia och vapenhus.

Kenneth Johansson (Byggmästare)