Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING TRÄSSBERG 16:1 - husnr 1, TRÄSSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Trässbergs k:a, ext. negnr 03-172-10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TRÄSSBERGS KYRKA (akt.)

1857 - 1857

1857 - 1857

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Trässberg
Sävare församling
Skara stift
Trässberg 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

TRÄSSBERGS KYRKA - Trässbergs nuvarande kyrka föregicks av en medeltida stenkyrka på samma plats. Det fanns även en medeltidskyrka vid Rycka. Nuvarande byggdes 1857 efter ritningar av Albert Törnqvist, Överintendentämbetet , Stockholm. Från den gamla kyrkan är bevarat en medeltida dopfunt av sandsten, tre ljuskronor i empir, en nummertavla från 1732, äldre textilier, en kyrkklocka från 1600-talet samt gravhällar, bland annat en över Lars Fägerskiöld, död 1659. En gustaviansk orgel, byggd av Lars Strömblad 1787, inköptes från Falköping 1868. Den ombyggdes eller utbyttes 1919 av Nordfors och co, Lidköping. Fasaden skall ursprunglig...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1857 - 1857 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1857 - 1857 Nybyggnad - Sakristia

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1857 - 1857 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1857 - 1857 Nybyggnad
År 1857 - 1857 Fast inredning - predikstol
År 1857 - 1857 Fast inredning - altarring
År 1857 - 1857 Fast inredning - läktare
År 1857 - 1857 Specifika inventarier - altartavla
Förvaras nu i sakristian.
År 1857 - 1857 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1868 - 1868 Fast inredning - orgel
En orgel, byggd 1787, inköps detta år. Fasaden är bevarad.

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

År 1919 - 1919 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk.

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1952 - 1954 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggs med bibehållande av den gamla fasaden.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1952 - 1954 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning i gammal stil.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1952 - 1954 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktaren framflyttas något och en läktarunderbyggnad kommer till.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1952 - 1954 Teknisk installation

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1982 - 1982 Fast inredning - orgel, orgelverk
Renovering.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1983 - 1983 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 2000 - 2000 Underhåll - fönster

Tage Brolin (Entreprenör)

Trässbergs bygg AB (Firma)

År 2000 - 2000 Specifika inventarier - textilskåp

Leckströms snickeri (Hantverkare - Snickare)

Tage Brolin (Entreprenör)

Ulla Engqvist (Konservator)

År 2000 - 2000 Teknisk installation
Nyinstallation av el. Ny värmeanläggning med bl.a. bänkfolier.

Tage Brolin (Entreprenör)