Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING RÅDA 17:1 - husnr 1, RÅDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Råda kyrka, ext. 03-126-01

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÅDA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1100 - 1199

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Råda
Kållands-Råda församling
Skara stift
Råda 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1998

RÅDA KYRKA - Kyrkan uppfördes som absidkyrka under 1100-talets mitt. Från denna tid återstår västra partiet av långhuset med sin sydportal. Östpartiet tillbyggdes under 1200-talet och ett äldre, möjligen eldhärjat kor, ersattes med nuvarande. Koret hade tidigare, enligt Peringskiöds Monumenta, en spetsbågig trefönstergrupp. Under 1400-talet fick kyrkan torn, vapenhus i söder och sakristia norr om koret. Invändigt välvdes kyrkorummet. Från medeltiden är bevarat en sten och flera gravhällar med runor, en Birgittaskulptur, två Kristusskulpturer samt en madonna och vapensköldar från ca 1500. 1632 dekorerades taket med akantusmålningar ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1100 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1299 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt mot väster
År 1400 - 1529 Nybyggnad - Torn
År 1400 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1529 Nybyggnad - Vapenhus
År 1632 - 1632 Arkitekturbunden utsmyckning
Takmålningar i Läcköskolans anda.
År 1667 - 1667 Underhåll - takomläggning
Spåntäckning av torntaket.
År 1698 - 1698 Fast inredning - predikstol
År 1698 - 1700 Fast inredning - altaruppsats
År 1705 - 1705 Specifika inventarier - dopfunt
År 1719 - 1719 Ändring - tillbyggnad
Sakristia med gravvalv

Lorentz Christoffer Stobée (Byggherre)

År 1858 - 1858 Fast inredning - läktare
År 1858 - 1858 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1861 - 1861 Underhåll - exteriör
År 1876 - 1876 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornets "spira" ersätts av en huv med lanternin.
År 1883 - 1883 Fast inredning - orgel

Johan Anders Johansson, Mösseberg (Orgelbyggare)

År 1924 - 1927 Fast inredning - bänkinredning

Arvid Johansson, Mellby (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1924 - 1927 Ändring - restaurering, exteriör
Lagning av fönster, tak, grund, trappor. Tornhuven ersätts av en "spira". Putsen avlägsnas från fasaden. Taket täcks med enkupigt lertegel.

Anders Roland (Arkitekt)

Arvid Johansson, Mellby (Byggmästare)

Axel Forssén (Arkitekt)

JV Johansson (Hantverkare - Målare)

År 1924 - 1927 Konservatorsarbeten
Borttagning av överliggande färglager på predikstol och i takvalv.

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1924 - 1927 Fast inredning - orgel
Forssén övertar ledningen av arbetet efter Roland. Lagning av fönster, tak, grund, trappor. Tornhuven ersätts av en "spira". Putsen avlägsnas från fasaden. Taket täcks med enkupigt lertegel.

Axel Forssén (Arkitekt)

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1929 - 1929 Konservatorsarbeten
Altaruppsats och begravningsvapen.

K J R Johansson (Konstnär - Dekormålare)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - el

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1940 - 1941 Ändring - begravningsplats/kyrkogård

Adolf Niklasson (Arkitekt)

År 1946 - 1946 Konservatorsarbeten
Epitafier och skulpturer.

Olle Hellström (Konservator)

År 1955 - 1955 Ritning godkänd / bygglov
Tillstånd byta ut taktegel mot ekspån.
År 1958 - 1959 Underhåll - exteriör
Nya fönster och dörrar.

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1962 - 1962 Konservatorsarbeten
Rengöring av valvmålningar.

Olle Hellström (Konservator)

År 1969 - 1969 Konservatorsarbeten
Fullständig friläggning samt retuschering av predikstol.

Olle Hellström (Konservator)

År 1969 - 1969 Ändring - ombyggnad, interiör
Borttagning av de främsta bänkraderna.

Anders Ekman (Arkitekt)

År 1982 - 1982 Arkeologisk undersökning
År 1982 - 1982 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Ny kyrkogårdsdel i öster.
År 1983 - 1983 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1983 - 1983 Ändring - ombyggnad, interiör
Valvet mellan kyrkorum och torn och långhus öppnas. Borttagning av bänkar i väster.
År 1995 - 1995 Specifika inventarier - textilskåp