Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING JÄRPÅS 13:1 - husnr 1, JÄRPÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Järpås kyrka ext negnr 03-136-08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JÄRPÅS KYRKA (akt.)

1805 - 1806

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Järpås
Järpås församling
Skara stift
Järpås 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1997

JÄRPÅS KYRKA - Kyrkan föregicks av en medeltidskyrka på samma plats. Kyrkan bestod 1790 av rektangulärt långhus med rak altarvägg i öster, torn i väster, sakristia i norr och vapenhus i söder. Från denna återstår delar av sockeln, en dopfunt, troligen från 1100-talet, liljesten, delar av en altaruppsats från 1689, huvudbanér, en skamstock och fyra trälampetter.
1803 revs en medeltidskyrka i Höra, som då slogs samman med Järpås. Nuvarande Järpås kyrka föregicks av en äldre kyrka, riven 1805. Nuvarande kyrka uppfördes 1805-1806, huvudsakligen på den gamla grunden. Ritningarna var gjorda av 1790 av Överintendentämbetet. Från byggnad...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1689 - 1689 Fast inredning - altaruppsats
År 1805 - 1806 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1805 - 1806 Nybyggnad - Torn

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1805 - 1806 Nybyggnad - Sakristia

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1805 - 1806 Fast inredning - predikstol
År 1805 - 1806 Nybyggnad - Korparti

Överintendentsämbetet (Arkitektkontor)

År 1842 - 1842 Fast inredning - orgel

Johan Nikolaus Söderling, Göteborg (Orgelbyggare)

År 1871 - 1871 Underhåll
År 1879 - 1879 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i norr
År 1884 - 1884 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i söder.
År 1902 - 1902 Specifika inventarier - altartavla
En oljemålning med Emmausvandrarna, nu på långhusväggen, fungerade som altartavla 1902 - 1910.

M Wijk (Konstnär)

År 1909 - 1910 Fast inredning - bänkinredning
År 1909 - 1910 Ändring - ombyggnad, interiör
En läktare över koret avkskärmas och ändras till samlingsrum. Tre nya fönster upptages i öster. Nytt korgolvinlägges. Lagning och dekormålning av innertaket.
År 1909 - 1910 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1909 - 1910 Fast inredning - läktare
Läktaren förstoras. Troligen tillkommer nuvarande läktarbröst. Ny läktartrappa.
År 1909 - 1910 Fast inredning - altarring
År 1909 - 1910 Fast inredning - altaruppsats
Bevarade delar till altaruppsatsen från 1689, som åtminstone sedan 1902 varit nedmonterad, sammansätts, kompletteras och återinsättes i kyrkorummet. Altaruppsatsen infogas i en nytillverkad korpanel.
År 1934 - 1935 Fast inredning - orgel

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1937 - 1937 Teknisk installation - värme
Varmvattenbaserad uppvärmning. Årtalet något osäkert.
År 1948 - 1949 Teknisk installation - värme

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1948 - 1949 Underhåll - målningsarbete, interiör

Olle Hellström (Konstnär - Dekormålare)

År 1948 - 1949 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats.

Olle Hellström (Konservator)

År 1966 - 1966 Underhåll - målningsarbete, exteriör

Edgar Haasum (Arkitekt)

År 1971 - 1972 Underhåll - exteriör
Rengöring, lagning och målning av fasaden. Nya portar.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Albin Högvall (Byggmästare)

Nils Askerfors (Hantverkare - Målare)

År 1971 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad. Borttagning av tre bänkrader i väster. Ommålning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Albin Högvall (Byggmästare)

Nils Askerfors (Hantverkare - Målare)

År 1971 - 1972 Teknisk installation - el

Adolf Niklasson (Arkitekt)