Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LIDKÖPING HÄGGESLED 19:1 - husnr 1, HÄGGESLEDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Häggesleds kyrka ext negnr 03-132-24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄGGESLEDS KYRKA (akt.)

1867 - 1869

Västra Götaland
Lidköping
Västergötland
Häggesled
Järpås församling
Skara stift
Häggesled 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

HÄGGESLEDS KYRKA - En 1100-talskyrka, riven 1867, föregick den nuvarande Häggesleds kyrka. Från den gamla kyrkan har bevarats en medeltida dopfunt, medeltida träskulpturer, delar av sydportalen samt altaruppsatsen från 1700-talets början. Under 1800-talet inramades kyrkogården genom träbalkar. Nuvarande kyrka byggdes på gamla kyrkplatsen 1867-69 efter ritningar av professor Albert Törnqvist. Byggmästare var G Andersson. Allt material införskaffades av sockenborna. Ett femtiotal sockenbor deltog även som hantlangare. Storklockan inköptes från Råda. Kyrkans orgel byggdes 1874 av Molander och Erikson, Göteborg. Från byggnadstiden har ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
År 1700 - 1750 Fast inredning - altaruppsats
År 1867 - 1869 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1867 - 1869 Nybyggnad - Korparti

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1867 - 1869 Nybyggnad - Torn

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1867 - 1869 Nybyggnad - Sakristia

Albert Törnqvist (Arkitekt)

År 1874 - 1874 Fast inredning - orgel

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1927 - 1927 Ändring - ombyggnad, interiör
En äldre altarskiva flyttas från yttertrappan till sakristian. Träskivor sätts framför korskrank och altarring. Troligen innanfönster.
År 1927 - 1927 Äldre kulturhistorisk inventering
Konservering av altaruppsatsen, som flyttas från tornrum till kyrkorum.

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1930 - 1930 Arkeologisk undersökning
På kyrkogården.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1932 - 1932 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny skorsten samt järntakstol.
År 1936 - 1936 Fast inredning - orgel, orgelverk

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1939 - 1939 Underhåll - målningsarbete, interiör

Allan Steiner (Hantverkare - Målare)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
Årtalet osäkert.
År 1967 - 1969 Underhåll - interiör
Målning av innertak.
År 1967 - 1969 Underhåll - exteriör
Skiffertäckning av långhus- och kortak. Lagning och delvis målning av fasad. Ny kopparplåt på torntaket.

Hans Regnér (Arkitekt)

År 1975 - 1976 Fast inredning - orgel, orgelverk
Renovering.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 2000 - 2000 Underhåll - takomläggning
År 2002 - 2002 Ritning godkänd / bygglov
Utvändigt underhåll samt slipning av golvet. Konservering av altarringoch korskrank. (borttagning av skiva)
År 2008 - 2008 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av fönster och bröstning. Ommålning av innerväggar med nedskrapning av sentida typ av färgskikt. Ny kalkavfärgning i brutet vitt.

Sofiero Måleri (Hantverkare - Målare)

Stigs Måleri (Hantverkare - Målare)