Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE VÄSTERPLANA 26:1 - husnr 1, VÄSTERPLANA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Västerplana kyrka, ext, negnr 03-193-24

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTERPLANA KYRKA (akt.)

1100 - 1229

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Västerplana
Kinnekulle församling
Skara stift
Västerplana kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1998

VÄSTERPLANA KYRKA - Kyrkan uppfördes troligen under 1100-talet. Även tornet i väster samt en sakristia kan ha tillkommit under medeltiden. Stora delar av den ursprungliga kyrkan, med tunnvälvt kor och två romanska fönster, är bevarad. Från medeltiden stammar även ett sidoaltare, ett triumfkrucifix, en piscina, en 1100-talsdopfunt, en madonna från 1200-talet och en Johannesskulptur, troligen 1400-talet. Dopfunten sägs vara skänkt till kyrkan av Bengt den gode. Ett gravkor under korgolvet byggdes på 1600-talet, troligen 1649, av släkten Fehman. Släkten har genom århundradena ombesörjt kyrkorestaureringar och skänkt föremål till kyrk...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1229 Nybyggnad
Långhus. Av det ursprungliga långhuset kvarstår idag endast hörnmurarna.
År 1100 - 1229 Ändring - tillbyggnad
Sidokapell. Ursprungligen uppfört som kor, fungerar idag som dopkapell.
År 1100 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1249 Fast inredning - altare
Sidoaltare.
År 1150 - 1299 Nybyggnad - Torn
Västtorn som sedan 1700-talet fungerar som sidoställt torn.
År 1630 - 1639 Arkitekturbunden utsmyckning
Muralmålningar i valv och östvägg i det ursprungliga koret.
År 1636 - 1636 Fast inredning - predikstol
År 1649 - 1649 Nybyggnad - Gravkor
Under det urstprungliga koret i öster.
År 1649 - 1649 Fast inredning - altaruppsats
Vid sidan av nuvarande huvudaltare. Ustprungligen placerad i östkoret.

Anders Sievertsson Bratt (Hantverkare)

År 1723 - 1723 Nybyggnad - Korsarm/ar
Norra korsarmen.
År 1729 - 1729 Ändring - ombyggnad, interiör
Huvudkoret flyttas till norra korsarmen.
År 1729 - 1737 Arkitekturbunden utsmyckning
Takmålningar.

Johan Liedholm (Konstnär - Dekormålare)

Olof Collander (Konstnär)

År 1737 - 1737 Nybyggnad - Korsarm/ar
Kyrkans huvudaltare är beläget i den södra korsarmen.
År 1737 - 1737 Fast inredning - altaruppsats
I nuvarande huvudkor.

Johan Peter Weser (Hantverkare)

År 1872 - 1872 Tagen ur bruk
År 1923 - 1924 Ändring - restaurering, interiör
Vindfång. Nya golv.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1923 - 1924 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar görs bekvämare.

Anders Roland (Arkitekt)

Nils Artig (Byggmästare)

År 1923 - 1924 Konservatorsarbeten
Valvmålningarna befrias från övermålning. Takmålningar, altaruppsatser, predikstol mm konserveras.

Anders Roland (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1923 - 1924 Ändring - restaurering
Nya ljudluckor och fönsterbågar. Lagning av fasadputs och portar.

Anders Roland (Arkitekt)

Nils Artig (Byggmästare)

År 1923 - 1924 Underhåll - takomläggning

Anders Roland (Arkitekt)

Nils Artig (Byggmästare)

År 1923 - 1924 Teknisk installation - värme
Ström och även elvärme installeras.

Nils Artig (Byggmästare)

År 1924 - 1924 Återinvigning
År 1951 - 1952 Ändring - restaurering, interiör
Ursprungkoret inreds till dopkapell. En altaruppsats från 1649 flyttas härifrån till huvudkorets västvägg.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Fast inredning - orgel
Ny.

H. Nordfors & Co (Orgelbyggeri)

År 1971 - 1971 Underhåll
Målning kompletteras.

Thorbjörn Engblad (Konservator)

År 1986 - 1986 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
År 1987 - 1987 Underhåll
Omputsning av fasader. Tjärning av tak. Lagning av invändig puts. Fönsterrenovering.
År 1987 - 1987 Konservatorsarbeten
Friläggning av äldre valvbåge i vapenhuset.Konservering av predikstolen och två skulpturer.

Conny Karlsson (Konservator)