Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE SKEBY 21:1 - husnr 1, SKEBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skeby kyrka, ext, neg.nr 03-206-19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKEBY KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Skeby
Källby församling
Skara stift
Skeby 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

SKEBY KYRKA - Skeby kyrka uppfördes vid 1100-talets mitt. Den bestod av rektangulärt långhus, smalare och lägre rektangulärt kor och bred absid. Kyrkan var välvd. Den ursprungliga planen och de medeltida murarna är till stor del bevarade. Från medeltiden är även bevarat en dopfunt, ett krucifix, en madonna och en Sankt Mikaelskulptur, som alla förvaras på Västergötlands museum. Troligen uppfördes tornet under senmedeltid (1400-1549). Tornet hade tidigare sadeltak med öppen klockställning ridande över nocken. Nuvarande vapenhus är av okänd ålder, troligen byggt 1738, men har föregåtts av en annat vapenhus. Detta finns avbildat i Per...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor med absid
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1350 - 1529 Nybyggnad - Torn
År 1641 - 1641 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Gullick Gullicksson (Konstnär - Dekormålare)

År 1670 - 1749 Nybyggnad - Vapenhus
År 1700 - 1730 Fast inredning - läktare
Troligen byggd 1701 och dekorerad 1730.
År 1796 - 1796 Ändring - påbyggnad
Påbyggnad av kormuren
År 1796 - 1796 Ändring - ombyggnad, yttertak
Koret höjs till långhusets höjd och får gemensamt yttertak och innertak.Gesims på tornet. Valven rivs, förutom i absiden.
År 1796 - 1796 Fast inredning - predikstol
Altarpredikstol, ännu bevarad.

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1796 - 1796 Ändring - ombyggnad, fönster
Fler och större fönster.
År 1828 - 1828 Ändring - ombyggnad, yttertak
Nuvarande tornöverbyggnad med huv.
År 1875 - 1875 Fast inredning - bänkinredning
Med ekimitation.
År 1894 - 1894 Fast inredning - orgel
År 1927 - 1929 Ändring - ombyggnad, interiör
Vapenhuset i söder inreds till sakristia. Ett korskrank avlägsnas. Målning och golvomläggning på grund av svamp.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1927 - 1929 Ändring - ombyggnad, port
Ny västport.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1927 - 1929 Fast inredning - bänkinredning
Ny.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1927 - 1929 Konservatorsarbeten
Konservering av påträffade kalkmålningsfragment och avlägsnande av väv på korväggen.

Axel Forssén (Arkitekt)

K J R Johansson (Konstnär)

År 1951 - 1951 Teknisk installation - värme
Elvärme.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1961 - 1961 Fast inredning - predikstol
En predikstol flyttas till kyrkan från Västergötlands museum, konserveras och får nytt podium och trappa.

Axel Forssén (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1961 - 1961 Ändring - restaurering, interiör
Komplettering av golv. Nytt trägolv under bänkarna. Nya fönster.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Underhåll - exteriör
Målning, omläggning av torntak, nya stuprör och stuprännor.
År 1977 - 1977 Underhåll - interiör
Isolering, ommålning och omputsning av sakristia.
År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel, orgelverk
Utökad.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1983 - 1983 Underhåll - exteriör
Putslagning p.g.a. fuktporblem. Ommålning av torn, fönster och dörrar. Plåtarbeten.

Helge Gustavsson (Byggmästare)

År 1994 - 1994 Teknisk installation - värme
Bland annat strålvärme i bänkar och oljefyllda elelement.