Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE KÄLLBY 12:1 - husnr 1, KÄLLBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Källby kyrka, ext, negnr 03-195-06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KÄLLBY KYRKA (akt.)

1793 - 1793

1793 - Okänt

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Källby
Källby församling
Skara stift
Källby kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

KÄLLBY KYRKA - En kyrka uppfördes på nuvarande plats på 1100-talet. Kyrkan hade rakt avslutat, smalare kor. Strax efter uppfördes tornet. Tornet och långhusets västra mur är till stor del bevarade. Från medeltiden är även bevarat två liljestenar i vapenhuset, en dopfunt i mäster Johannes anda och en stående madonna är från 1400-talet. Nuvarande långhus uppfördes 1793. Möjligen gjordes västportalen smalare samtidigt. En altartavla skall 1671 ha skänkts till kyrkan av Magnus Gabriel de la Gardie. Från samma tid stammar muralmålningar i vapenhusets tunnvalv. 1814 drabbades kyrkan av åskeld. Nuvarande tornöverbyggnad uppfördes. De tre...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Torn
År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1650 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning
Muralmålningar i vapenhusets tunnvalv.
År 1793 - 1793 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1793 - 1793 Nybyggnad - Korparti
År 1793 - 1793 Specifika inventarier - altartavla
År 1793 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1814 - 1814 Brand
År 1814 - 1814 Ändring - påbyggnad
Den medeltida tornkroppen kvarstår, överst reparerad efter åskbranden 1814. Nuvarande tornhuv och lanternin uppfördes efter branden.
År 1844 - 1844 Specifika inventarier - altartavla
Sägs vara inköpt från Uppsala domkyrka.
År 1860 - 1869 Fast inredning - predikstol
År 1860 - 1860 Fast inredning - läktare
År 1860 - 1869 Fast inredning - altarring
År 1880 - 1880 Nybyggnad - Sakristia
År 1908 - 1908 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1908 - 1908 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny takpanel. Målad takdekor. Läktaren utvidgas. Nytt golv. Innanfönster.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1908 - 1908 Teknisk installation - värme

Anders Roland (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Underhåll - exteriör
Putsrenovering och målning av fasaden. Lagning och målning av snickerier. Ny takplåt på sakristian. Nya urtavlor.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Ändring - restaurering, interiör
Sidogångar upptas. Altarringen sänks. Interiören målas. Antikglas i sakristian. Sakristian grundförstärks, målas och inreds. Altarringen sänks. Koret utökas i väster.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Konservatorsarbeten
Vapenhusets valvmålningar befrias från övermålning. Dopfunten återfinns och konserveras.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Fast inredning - altaruppsats
Den gamla altartalvan får en ny ram.

Erling Valldeby (Konstnär - Stuckatör)

År 1950 - 1951 Fast inredning - altare
Ett tegelaltare i koret och ett dopaltare.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1950 - 1951 Teknisk installation - värme
Elvärme.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1988 - 1988 Teknisk installation - el
Nytt elsystem. Årtalet något osäkert.

Grydbecks ingenjörsbyrå (Firma)

År 2000 - 2000 Underhåll - interiör
Rengöring och lagning av puts. Ommålning av tak, väggar och inredning.

Ritningens arkitektbyrå (Firma)

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, golv
Utbyte av trägolv mot stengolv i det förlängda korpartiet.

Ritningens arkitektbyrå (Firma)

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Ängel med timglas, altartavlan från 1793 och dopfunten konserveras.

Anders Darwall (Konservator)

Reinhold (Konservator)

Ritningens arkitektbyrå (Firma)