Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE HANGELÖSA 29:1 - husnr 1, HANGELÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hangelösa kyrka, int, skulptur, negnr 03-196-18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HANGELÖSA KYRKA (akt.)

1873 - 1873

1873 - 1873

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Hangelösa
Källby församling
Skara stift
Hangelösa kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Krematorium

Historik

Inventeringsår 1992

HANGELÖSA KYRKA - Hangelösas nuvarande kyrka föregicks av en medeltidskyrka på samma plats. Från denna har bevarats en signerad dopfunt och en sandstensskulptur av Sankt Olof från ca 1130 samt två sandstenskonsoler i form av huvuden, möjligen från 1200-talets mitt. Även tre skulpterade änglar från 1600-talet, nu monterade på altaruppsatsen samt skulpturerna på predikstolen kommer från föregångaren. (Troligen också två akantusornament på altaruppsatsen.)
Frågan om en ny kyrka i Hangelösa började diskuteras redan på 1830-talet. En första ritning gjordes 1860 och godkändes, efter förändringar, 1872. Kyrkan uppfördes 1873. Byggmästare...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Specifika inventarier - dopfunt
År 1872 - 1873 Fast inredning - predikstol
År 1873 - 1873 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Torn

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Sakristia

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Nybyggnad - Korparti

Frans Gustaf Abraham Dahl (Arkitekt)

År 1873 - 1873 Fast inredning - bänkinredning
År 1873 - 1873 Nybyggnad

P. A. Hallander, Varola (Byggmästare)

År 1873 - 1873 Fast inredning - altaruppsats
År 1873 - 1873 Fast inredning - läktare
År 1894 - 1894 Fast inredning - orgel

Carl Axel Härngren (Orgelbyggare)

År 1900 - 1900 Underhåll - exteriör
År 1915 - 1915 Underhåll - interiör
Ny färgsättning.
År 1915 - 1915 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket utökat.

Eskil Lundén (Orgelbyggare)

År 1943 - 1943 Konservatorsarbeten
Dopfunten.
År 1953 - 1953 Underhåll - interiör
Trätunnvalv i vapenhuset.Läktarunderbyggnad. Nya väggar och tak i sakristian. Borttagande av kamin, skorsten, tvärgång i norr och övervåning till vindfång. Målning.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Carl Andersson (Entreprenör)

År 1953 - 1953 Fast inredning - altare
Dopaltare.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Carl Andersson (Entreprenör)

År 1953 - 1953 Fast inredning - bänkinredning
Korbänkar.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Carl Andersson (Entreprenör)

År 1953 - 1953 Teknisk installation - värme
Elvärme.

Adolf Niklasson (Arkitekt)

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1953 - 1953 Konservatorsarbeten
Konservering av skulpturer.

Olle Hellström (Konservator)

År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, interiör
Tavla inköps.

Bo Beskow (Konstnär)

År 1972 - 1972 Underhåll - exteriör
Omputsning.
År 1979 - 1979 Fast inredning - orgel, orgelverk

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1981 - 1981 Underhåll - takomläggning
Ny kopparplåt på tornet.
År 1987 - 1987 Underhåll - takomläggning
Omläggning skiffertaket med kinesisk skiffer.
År 1990 - 1990 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem med bl.a. strålvärme i bänkarna.
År 1990 - 1990 Underhåll - interiör
Ommålning. Övermålad dekormålning framtages. Två bänkrader avlägsnas i öster.

Alf, Stig & Marina Enström (Hantverkare - Målare)

År 1990 - 1990 Konservatorsarbeten
Predikstol och altare.

Conny Karlsson (Konservator)

År 1990 - 1990 Specifika inventarier - textilskåp

Ulla Engqvist (Konservator)

År 1998 - 1998 Underhåll - takomläggning

Ritningens arkitektbyrå (Firma)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Dopfunten.

Cecilia Strömer (Konservator)

År 2001 - 2001 Underhåll - exteriör
Omputsning och målning av del av tornets sydfasad. Nya stuprör uppsattes samtidigt.

Ingvar Blixt (Arkitekt)

Zälles Byggservice AB, Götene (Entreprenör)

År 2008 - 2008 Konservatorsarbeten
Flyttning och konservering av gravhäll. Hällen var före åtgärd angjord vid långhusets västsida, söder om tornet. Efter åtgärd har gravhällen flyttats in i vapenhuset och ställts på en fristående ställning av smide.

Cecilia Strömer (Konservator)

År 2011 - 2011 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring.

Aspelid Möbler & Inredning (Hantverkare - Snickare)

Studio Västsvensk Konservering SVK (Firma)

År 2011 - 2011 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av sakristians väggar och tak likt kyrkorummets ljust blå kulör.

Sofiero Måleri (Hantverkare - Målare)