Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE FULLÖSA 11:1 - husnr 1, FULLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fullösa kyrka, ext, 03-189-11

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FULLÖSA KYRKA (akt.)

1203 - 1205

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Fullösa
Kinnekulle församling
Skara stift
Fullösa kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1995

FULLÖSA KYRKA - Kyrkan uppfördes på 1200-talet. Ett remstycke på takstolen har daterats genom dendrokronologi. Fullösa kyrka hade ursprungligen smalare, rakt avslutat kor. Vapenhuset är möjligen senmedeltida. I långhusets västra del finns medeltida murar bevarade. Från äldsta tid är dopfunten bevarad. Dessutom finns en medeltida dopfunt från byn Bolums gamla kyrka, ett altare, liljestenar, del till en rundbågig portal och ett fönsteröverstycke (nu uppställda i vapenhuset).
Väggmålningarna i Läcköskolans anda tillkom troligtvis på 1630-talet och tillskrivs Gullick Gullicksson. Predikstolen är från 1686. Vid en eldsvåda i byn 1692 bra...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1349 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1499 Fast inredning - altare
År 1203 - 1205 Nybyggnad
Fönstren förstoras. Draperimålningar. Dekormålning på läktarbröstet.
År 1203 - 1205 Dendrokronologisk undersökning
År 1205 - 1549 Nybyggnad - Vapenhus
År 1630 - 1939 Arkitekturbunden utsmyckning
Väggmålningar tillskrivs Gullicksson.

Gullick Gullicksson (Konstnär - Dekormålare)

År 1686 - 1686 Fast inredning - predikstol
År 1692 - 1692 Brand
Taket brinner av.
År 1741 - 1741 Nybyggnad - Korparti
År 1741 - 1799 Nybyggnad - Sakristia
År 1749 - 1749 Fast inredning - altaruppsats

Sven Kinnander (Konstnär)

År 1750 - 1799 Ändring - ombyggnad, interiör
Fönstren förstoras. Draperimålningar.
År 1756 - 1756 Arkitekturbunden utsmyckning
Innertaket dekoreras.

Carl Gustaf Hoijst (Konstnär - Dekormålare)

Johan Laurell (Konstnär - Dekormålare)

År 1886 - 1886 Fast inredning - orgel

Johan Anders Johansson, Mösseberg (Orgelbyggare)

År 1913 - 1914 Konservatorsarbeten
Överkalkade målningar i väster upptäcks och framtages. Målningar på predikstolen framtages.

Anders Roland (Arkitekt)

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1913 - 1914 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig målning. Ny bänkinredning, nytt golv under bänkarna. Koret förlängs ca en meter.

Anders Roland (Arkitekt)

År 1920 - 1929 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning i väster och sydväst.
År 1936 - 1937 Teknisk installation - värme
Ett pannrum grävs ut under sakristian. Skorsten och kaminer avlägsnas.

Axel Forssén (Arkitekt)

Henning Ahlström (Byggmästare)

År 1970 - 1970 Underhåll - exteriör
Fasadarbeten.

Anders Ekman (Arkitekt)

Olle Andersson (Byggmästare)

År 1970 - 1970 Fast inredning - bänkinredning
Nya gavlar och dörrar

Anders Ekman (Arkitekt)

Olle Andersson (Byggmästare)

År 1970 - 1970 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya fönsterbågar. Översyn av puts, målning. Pannrummet och en korbänk slopas. Ny läktartrappa. Ny inredning till sakristian. Läktaren förminskas.Golv justeras.

Anders Ekman (Arkitekt)

Olle Andersson (Byggmästare)

År 1970 - 1970 Teknisk installation - värme
Elvärme.

Anders Ekman (Arkitekt)

Grydbecks ingenjörsbyrå (Firma)

Olle Andersson (Byggmästare)

År 1970 - 1970 Konservatorsarbeten
Framtagning av övermålad dekor på läktarbröstet. Konservering av takmålningarna, altaruppsatser, predikstolen.

Olle Hellström (Konservator)

År 1974 - 1974 Fast inredning - orgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör
Omputsning efter nedknackning. Utbyte av solbänkar. Ommålning av fönster.

Zälles Byggservice AB (Byggmästare)